Uppföljningsrapporter

När du har kommit hem med ditt barn börjar ert gemensamma liv i Sverige. I barnets hemland finns det människor som har tagit hand om/varit ansvariga för barnet och som bryr sig om hur det går för er familj i Sverige. Därför är uppföljningsrapporterna en viktig del i adoptionsprocessen. Hur länge man behöver följa upp en adoption beror på vilket land man adopterar ifrån.

I barnets ursprungsland kan det finnas adoptionskritiker som är övertygade om att barnet skulle ha fått det bättre på barnhem/familjehem i ursprungslandet, än att bli adopterad av en utländsk familj. De allra flesta är dock övertygade om att en familj är det bättre alternativet för barnet, även om familjen bor i Sverige. Uppföljningsrapporterna är ett bevis för de som medverkar vid internationella adoptioner på att barnen har det bra i sina nya familjer i utlandet.

Adopterade som gör en återresa till sitt ursprungsland får ofta ta del av uppföljningsrapporterna. Det blir en bekräftelse på att människor i ursprungslandet bryr sig om hur det går för dem. Den adopterade kan också efter att ha uppnått myndig ålder begära ut kopior av handlingar från sin adoption, där också uppföljningsrapporterna ingår.

Uppföljningsrapporteringen är både en förutsättning och ett absolut krav för att internationella adoptioner ska kunna genomföras i våra samarbetsländer. Enligt Adoptionscentrums avtal måste du fullfölja din skyldighet att göra uppföljningsrapporter. Om detta missköts kan du inte räkna med vår hjälp vid en framtida adoption och det finns risk för att våra samarbetsländer avslutar samarbetet med oss.

Krav och Rutiner

Colombia

Etiopien

Filippinerna

Indien

Kina

Lesotho

Madagaskar

Montenegro

Nigeria

Panama

Ryssland

Serbien

Sydafrika

Sydkorea

Taiwan

Thailand

Ukraina

Vietnam

artikeln uppdaterades 25 april 2024