Medlemsförmåner

Det viktigaste du som medlem är med och bidrar till, är att stärka adopterades och deras familjers rättigheter i samhället. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst.

Läs mer om Adoptionscentrums vision, värdegrund och intressepolitiska program under fliken som heter Grundpelare.

Som medlem i Adoptionscentrum

 • Är du med, hjälper och stöttar adopterade att fortsätta kunna få stöd kring frågor som dyker upp efter en adoption
 • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige – vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi
 • Är du med och påverkar den globala synen på Post Adoption Services (allt som händer efter en genomförd adoption), framför allt adopterades och deras biologiska familjers rättigheter
 • Kan du, genom vårt samarbete med SEB, ansöka om ett medlemslån med förmånlig ränta.

Som medlem har du rätt till

 • Individuella stödsamtal – om att vara adopterad eller adoptivförälder, med mera
 • Stöd inför en röttersökning och under kontakt med biologisk familj
 • Stöd och rådgivning inför enskilda återresor
 • Stöd och rådgivning i samband med en gruppåterresa
 • Kulturell tolkning av handlingar eller ditt ursprungsland
 • Att söka ekonomiskt bidrag i samband med PAS-relaterad aktivitet (endast adopterade medlemmar)

Som medlem får du

 • Vår medlemstidning A: Tidskrift om adoption, där vi tar upp aktuella frågeställningar från olika skeden i livet
 • Nätverkande – vi hjälper medlemmar att hitta varandra
 • En lokalavdelning som kan ge dig en mötesplats och lokala aktiviteter
 • Kostnadsfria föreläsningar – både fysiskt och digitalt
 • Reflektionsgrupper – både fysiskt och digitalt
 • Workshops – både fysiskt och digitalt

artikeln uppdaterades 22 september 2023