AC Stockholm

Välkomna till AC Stockholm!

Vi arrangerar lokala kurser och föreläsningar, ordnar familjeaktiviteter och träffar där man kan möta andra i samma situation. Du hittar aktiviteterna under kalendern. Det går att filtrera för våra aktiviteter i Stockholm.

Om du har frågor riktade till avdelningen kan du mejla stockholm@adoptionscentrum.se.

Styrelse

Sophia Petersen, ordförande

Lena Falk, Vice ordförande

Annika Elgeryd, sekreterare

Helena Isaksson, kassör

Jonas Andersson, ledamot

Läs mer om råd och stöd, nyhetsutskick och våra sociala medier.

Läs mer om öppna förskolan och stödet från Stockholm Stad.

Här hittar du en litteraturlista med adoptionsrelaterade böcker.

Har du haft en adoptionsrelaterad kostnad? Ansök om vårt föreningsbidrag.

Om oss

Stockholm – en aktiv förening

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för adopterade, adoptivfamiljer, sökande och andra som är intresserad av adoptionsfrågor. Av alla avdelningar är AC Stockholm landets största avdelning.

Vilka är vi och vad kan vi göra för dig?

Vi är en aktiv förening, vårt mål är att du som adoptivfamilj skall känna att du har nytta av att vara medlem hos oss. Därför arrangerar vi kurser, ordnar aktiviteter för hela familjen och utbyter erfarenheter med varandra. Vi är också mycket aktiva i arbetet med att påverka och driva frågor kring adoption i samhället. Bland annat drev vi igenom höjningen av adoptionsbidraget, tillsättandet av en resurssamordnare och utvecklingen av öppna förskolan och ett resurscenter i Stockholm.

Att adoptivföräldrar ska ha samma rättigheter som biologiska föräldrar är självklart för oss. Därför håller vi ögonen på de förhållanden som påverkar just vår speciella familjebildning. Vi är en ideell förening och vår styrelse väljs av ett årsmöte.

Utbildningar och aktiviteter

Det här är kärnan i vår informationsverksamhet. En samlingsplats för utbildningar och aktiviteter med anknytning till adoption. Här hittar du alltid den senaste informationen om vår verksamhet och den uppdateras kontinuerligt. Här finns alla inbjudningar och fakta om vårt utbud. Du anmäler dig lätt direkt på hemsidan.

Fysiskt infoblad – ACSTHLM

Vårt medlemsblad som kommer ut 1-2 gånger per år. ACSTHLM når per post ut till samtliga medlemsfamiljer och finns även att ladda ned från vår hemsida. Här presenteras föreningen och vårt utbud av kurser och aktuella aktiviteter.

Digitalt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kompletterar informationen i tidningen ACSTHLM och håller dig uppdaterad om vad som händer lokalt i Adoptionscentrum Stockholm. Informationen i nyhetsbrevet distribueras via e-post. Du anmäler eller avregistrerar dig till nyhetsbrevet via kontaktsidan. Din e-postadress hanterar vi internt och säkert så att den inte sprids till andra. Du kan också när som helst avregistrera dig för vidare utskick.

Våra biståndsprojekt

Vi bedriver insamling till olika biståndsprojekt genom Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum. Arbetet är ideellt och bygger på våra eldsjälars fantastiska engagemang. Om du vill vara med och jobba med information och biståndsinsamling så hör av dig till oss. Pengarna samlas in på olika sätt genom bland annat företagssponsring, gåvor och biståndsförsäljning. Läs mer om Föräldralösa Barn via deras egna webbplats.

artikeln uppdaterades 03 april 2023