Söka ursprung

Att söka ursprung kan innebära mycket mer än att bara söka efter biologiska rötter. Det kan även handla om att söka sina kulturella rötter som till exempel lära sig mer om kulturen eller språket i sitt ursprungsland eller att göra en återresa, se fliken Återresa. Vi samtalar gärna med dig och dina närstående om de känslor och tankar som kan dyka upp i samband med att vara adopterad och söka sina rötter.

Här nedan kan du läsa om hur Adoptionscentrum kan hjälpa till med att söka dina biologiska rötter. Vi på Resor och Rötter kan stötta dig som är adopterad och dina närstående i din sökning, oavsett ursprungsland. Vi arbetar bland annat med följande:

  • förberedande råd och stöd vid sökning efter biologiskt ursprung s.k. röttersökningar
  • individuellt stöd genom samtal för dig som vill veta mer om ditt eller ditt barns ursprung och land
  • individuellt stöd eller rådgivning genom samtal för dig som vill göra en återresa till ditt eller ditt barns ursprungsland.se återresa

Oavsett vilket som är ditt ursprungsland är du välkommen att delta i vår förberedande workshop. Första steget i att söka efter biologisk familj är att förbereda sig. Därför erbjuder vi dig en förberedande workshop tillsammans med andra adopterade som går i samma tankar. Vi hjälper till med att hantera de känslor och tankar som kan uppstå hos dig i samband med en röttersökning. Workshopen är obligatorisk för att du ska kunna starta en röttersökning med hjälp av Adoptionscentrum. Är du född i ett land, där Adoptionscentrum inte kan hjälpa dig med en röttersökning eller väljer att gå via till exempel MFoF, så kan workshoppen ändå vara en värdefull förberedelse och utgöra ett stöd.

Ursprungsländer vi samarbetar med

Resor och Rötter har direktkontakt med samarbetspartners i fem länder. Vi kan vi hjälpa dig genom hela processen i dessa länder:

  • Sydkorea
  • Colombia
  • Sydafrika
  • Serbien/Montenegro
  • Filippinerna

I Vietnam finns två alternativ att söka rötter. Kontakta oss för att få mer information.

Övriga ursprungsländer

Om du är adopterad från ett annat land än de som Adoptionscentrum samarbetar med kan du:

  • få hjälp av vår myndighet MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) i kontakten med ursprungslandet
  • själv kontakta myndigheter/organisationer/partners i ursprungslandet

Du kan även mejla till oss på Resor och Rötter för att få veta vilket annat typ av stöd du kan få från Adoptionscentrum.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF)

Vi rekommenderar dig att kontakta MFoF, som har ett eget röttersökningsprogram för att stödja adopterade. Se MFoFs hemsida. MFoF kan även hjälpa dig att kostnadsfritt översätta dina adoptionsdokument. Gå in på MFoF:s hemsida, fyll i blanketten och kryssa i dina önskemål.

artikeln uppdaterades 18 augusti 2023