Söka ursprung

Ursprung innefattar både de biologiska och de kulturella rötterna, men här kommer vi att beskriva på vilket sätt vi kan stötta dig i sökandet efter din biologiska familj.

Anledningarna till att man har en önskan om hitta sin biologiska familj varierar mellan olika individer och förutsättningarna kan se olika ut. Vår erfarenhet är att det, oavsett anledning, är värdefullt att ha tillgång till stöd i samband med sökningen. 

Långt ifrån alla adopterade har en möjlighet att hitta sin biologiska familj, utifrån olika omständigheter i födelselandet eller att det saknas bakgrundsinformation. Oavsett detta kan vi på Adoptionscentrum erbjuda stöd i form av samtal eller besök.

Även om förutsättningarna finns för att påbörja en ursprungssökning, så kanske resultatet inte blir det du hoppats på. Därför är stödet viktigt under hela processen.

Att har reflekterat kring vilka förväntningar och förhoppningar du inför en ursprungssökning är en viktig del av förberedelsen. Vi erbjuder därför en digital workshop för adopterade. Denna workshop är öppen för alla adopterade som är 18 år, och den är obligatorisk för dig som vill göra din ursprungssökning via Adoptionscentrum.

Ursprungsländer vi samarbetar med

Vi på Adoptionscentrum kan alltid erbjuda samtalsstöd inför en ursprungssökning, oavsett land, men vi har inte kontakter och sökmöjligheter i alla länder. För oss är det viktigt att kunna säkerställa att vi har möjlighet att också kunna erbjuda den biologiska familjen i födelselandet ett stöd inför en eventuell kontakt med dig.  De länder där vi kan genomföra en ursprungssökning är:

  • Sydkorea
  • Colombia
  • Sydafrika
  • Serbien
  • Montenegro
  • Filippinerna
  • Vietnam

Övriga ursprungsländer

Är du adopterad från något annat land än de som Adoptionscentrum arbetar med kan du kontakta den svenska centralmyndigheten MFoF. MFoF har idag en verksamhet som vänder sig till adopterade, och de kan bland annat hjälpa till med ursprungssökning och översättning av adoptionshandlingar. Läs mer på MFoFs hemsida.

artikeln uppdaterades 17 maj 2024