Söka ursprung

Att söka ursprung kan innebära mycket mer än att bara söka efter biologiska rötter. Det kan handla om vilka platser jag har befunnit mig på tidigare, kulturen i mitt ursprungsland, språket, att besöka landet, med mera.

Röttersökning

Är du adopterad och funderar på att söka efter ditt biologiska ursprung? Vi på Adoptionscentrum arbetar för att hjälpa adopterade som vill söka sina biologiska rötter. Här hittar du information om vad vi kan erbjuda just dig.

Vi på Resor och Rötter kan stötta dig som är adopterad eller närstående i din sökning, oavsett ursprungsland. Vi arbetar bland annat med följande:

  • förberedande råd och stöd vid sökning efter biologiskt ursprung (röttersökningar)
  • individuellt stöd för dig som vill veta mer om ditt eller ditt barns ursprung och land (samtal)
  • individuellt stöd eller rådgivning för dig som vill göra en återresa till ditt eller ditt barns ursprungsland (samtal)
  • Vi samtalar gärna med dig om känslor och tankar kring att vara adopterad, till exempel mellanförskap, rasism (även i föreläsningsform)

Ursprungsländer vi samarbetar med

Resor och Rötter har direktkontakt med samarbetspartners i fyra länder. Vi kan vi hjälpa dig genom hela processen i dessa länder:

  • Sydkorea
  • Colombia
  • Sydafrika
  • Serbien/Montenegro

I Vietnam finns två alternativ att söka rötter. Kontakta oss för att lära dig mer sökningar i Vietnam.

Övriga ursprungsländer

Om du är adopterad från annat land kan du:

  • få hjälp av vår myndighet MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) i kontakten med ursprungslandet
  • själv kontakta myndigheter/organisationer/partners i ursprungslandet

Du kan även mejla till oss på Resor och Rötter för att få veta vilken annan typ av stöd du kan få från Adoptionscentrum.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF)

Vi rekommenderar dig att kontakta MFoF, som har ett eget röttersökningsprogram för att stödja adopterade. Se MFoFs hemsida. MFoF kan även hjälpa dig att kostnadsfritt översätta dina adoptionsdokument. Gå in på MFoF:s hemsida, fyll i blanketten och kryssa i dina önskemål.

Röttersökning

Kontakta oss

pas@adoptionscentrum.se 08-587 499 00

artikeln uppdaterades 07 februari 2023