• Hem
  • Adopterad

Adopterad

Resor och Rötter – en del av Post adoption Services (PAS)

Välkommen till Resor och Rötter, vår verksamhet för adopterade. Resor och Rötter är en del av det arbete som sker efter en adoption, Post Adoption Services – PAS.

Adoptionscentrum har förmedlat över 25 000 adoptioner sedan vi grundades år 1969. De erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss genom åren, ligger till grund för de tjänster vi kan erbjuda dig som är medlem och adopterad.

År 1995 grundades vår verksamhet, Resor och Rötter, som är en del av adoptionsarbetet som sker efter en adoption (Post Adoption Services, PAS). Vi är även den största intresseorganisationen och mötesplatsen för både adopterade och adoptivföräldrar där du som medlem kan engagera dig, komma i kontakt med andra adopterade och vara med att påverka.

Välkommen att kontakta Resor och Rötter

Resor och Rötter finns till för adopterade och deras familjer! Välkommen att kontakta oss på telefon eller mejl med frågor eller funderingar att vara adopterad, adoptivförälder och adoptivfamilj. Det kan handla om allt från rötter och ursprung till eller och vardag här hemma!

Vi erbjuder råd och stöd till dig som är intresserad av att veta mer om ditt biologiska och/eller kulturella ursprung.

Vi erbjuder råd och stöd för dig och din familj inför, under och efter en återresa till ursprungslandet. Vi kan även hjälpa er att besöka en betydelsefull plats som ett barnhem eller en fosterfamilj.

Som adopterad genom Adoptionscentrum har du rätt att få kopior av de arkiverade handlingar som rör din adoption.

artikeln uppdaterades 25 januari 2023