• Hem
 • Adopterad

Adopterad

Resor och Rötter – en del av Post adoption Services (PAS)

Resor och Rötter är Sveriges största och äldsta professionella verksamhet som arbetar med stöd efter adoption, vilket internationellt benämns Post Adoption Services (PAS). Vi vänder oss till adopterade, adoptivföräldrar och anhöriga till adopterade.

Välkommen att kontakta Resor och Rötter

Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om att vara adopterad och/eller adoptivfamilj.

Som medlem i Adoptionscentrum kan du ta del av Resor och Rötters stöd och service, till exempel:

 • Stödsamtal
 • Mötesplatser
 • Nätverkande – vi hjälper medlemmar att hitta varandra
 • Stöd vid kontakt med biologisk familj
 • Enskilda återresor
 • Gruppåterresor
 • Föreläsningar
 • Lokala aktiviteter
 • Reflektionsgrupper
 • Workshops
 • Kulturell tolkning
 • PAS påverkansarbete

Påverka

Som medlem är du med och bidrar till att stärka adopterades rättigheter i samhället. Läs mer om Adoptionscentrums vision, värdegrund och intressepolitiska program under fliken som heter Om oss > Grundpelare.

FAQ

Hur kan jag få hjälpa med att söka rötter?

Hur kan jag få hjälpa med en återresa?

Hur kan jag få ta del av mina adoptionshandlingar?

Hur ser ni på att söka rötter genom DNA-test?

Hur kan jag komma i kontakt med Resor och Rötter (RoR)?

artikeln uppdaterades 25 augusti 2023