Workshop – Söka rötter

Stödet är viktigt

Vi på Resor och Rötter är övertygade om att stödet till den adopterade är viktigt oavsett resultatet. En röttersökning innebär ofta en situation av lång och oviss väntan. Därför har vi utformat vårt individuella stöd till den adopterade att omfatta såväl tiden inför sökningen som under processens gång, och även under den ofta ganska känsliga perioden efteråt.

Vem kan delta? Adopterade över 18 år.

Från många års erfarenhet av dessa frågor vet vi att en röttersökning ofta är omvälvande för den adopterade, oavsett om den biologiska familjen hittas eller ej. Det händer att en adopterad får beskedet att det tyvärr inte finns förutsättningar att starta en röttersökning, något som naturligtvis också kan väcka starka reaktioner.

Oavsett hur långt du kommer i din sökning och hur den utvecklar sig, är det alltid viktigt med förberedelse. Därför erbjuder vi alla adopterade som funderar på röttersökning en förberedande workshop tillsammans med andra adopterade som går i samma tankar.

Under workshopen går vi igenom hur en röttersökning kan gå till samt tar upp olika situationer som man kan hamna i. Vi hjälper dig att balansera förväntningarna men också att hantera känslor och tankar som kan väckas, såväl under processens gång men även efteråt. Vi tar också upp den biologiska familjens perspektiv och vilka reaktioner och förväntningar som kan uppstå hos dem. Ett av workshopens huvudsyften är att ge deltagarna möjlighet till reflektion och gemensam diskussion. 

När resultatet av röttersökningen sedan väl kommer finns vi där för den adopterade. Om den biologiska familjen hittas kan vi även vara behjälpliga med att etablera den första kontakten.

För de adopterade som ska genomföra sökningen via Adoptionscentrum är workshopen obligatorisk. Är du adopterad från ett land där Adoptionscentrum inte har möjlighet att genomföra en sökning och du behöver/väljer att gå via  en annan aktör t.ex. MFoF, så kan workshoppen ändå vara en värdefull förberedelse och utgöra ett stöd. Vi brukar ha en workshop i:

FebruariMajSeptemberDecember

Citat från några tidigare deltagare

”Det är första gången jag pratar om min adoption med andra adopterade”

”Jag var nervös för att dela med mig, men alla var jättesnälla och det var bra att höra andras tankar”

”Detta var bättre än vad jag kunde föreställa mig”

”Nu är jag inte lika tvärsäker längre, jag känner att jag behöver fundera vidare på egen hand. Tack vare workshopen har jag fått nya tankar och perspektiv, mycket som jag inte hade tänkt på innan. Jag inser också att det är viktigt att inte stressa fram något innan jag själv känner att jag är redo. Workshopen var en viktig hjälp på vägen!”

Genomförande

Workshoppen är ca 2 timmar lång och består av två delar:

Del 1 – Information

I workshopen berättar vi hur Adoptionscentrum arbetar med röttersökningar och vad som kan vara bra att tänka på om inför en sökning. Del 1 är obligatorisk.

Del 2 – Reflektion

I den andra delen av workshopen, reflektionen, får deltagarna utrymme att tillsammans prata och reflektera kring några frågor som rör röttersökning och ursprung. Dessa frågor har mejlats ut till deltagarna några dagar i förväg, så att alla ska kunna känna sig förberedda och även i lugn och ro kunna fundera igenom vad man vill dela med sig av för övriga deltagare.  

Viktigt

  • Workshopen är digital och deltagande sker via videolänk. För att kunna delta behöver du tillgång till en internetuppkoppling, en dator eller en smartphone med videofunktion. 
  • För att delta i workshopen behöver du vara medlem i Adoptionscentrum. Medlemsanmälan görs via Adoptionscentrums hemsida.

Nästa tillfälle

På hemsidan hittar du datum för nästa workshop samt ANMÄLAN. Gå till vår Kalender och sortera på ”Resor och Rötter” så hittar du kommande workshop.

artikeln uppdaterades 07 september 2023