Förberedande workshop

Röttersökning

Oavsett vilket som är ditt ursprungsland är du välkommen att delta i vår förberedande workshop. Första steget i att söka efter biologisk familj är att förbereda sig. Därför erbjuder vi dig en förberedande workshop tillsammans med andra adopterade som går i samma tankar. Vi hjälper till med att hantera de känslor och tankar som kan uppstå hos dig i samband med en röttersökning. Workshopen är obligatorisk för att du ska kunna starta en röttersökning med hjälp av Adoptionscentrum. Är du född i ett land, där Adoptionscentrum inte kan hjälpa dig med en röttersökning eller väljer att gå via t.ex. MFoF, så kan workshoppen ändå vara en värdefull förberedelse och utgöra ett stöd.  Vi brukar ha en workshop i:

FebruariMajSeptemberDecember

Citat från några tidigare deltagare

”Det är första gången jag pratar om min adoption med andra adopterade”

”Jag var nervös för att dela med mig, men alla var jättesnälla och det var bra att höra andras tankar”

”Detta var bättre än vad jag kunde föreställa mig”

Workshoppen består av två delar:

Del 1 – Information

Workshopen kommer bland annat att ta upp hur Adoptionscentrum arbetar med röttersökningar i olika länder och vad som kan vara bra att fundera på och vara medveten om inför en sökning. Del 1 är obligatorisk.

Del 2 – Diskussion

Innan workshopen kommer deltagarna att få diskussionsfrågor att fundera över. Sista delen av workshopen kommer deltagarna att få utrymme att diskutera och reflektera kring frågorna tillsammans. Det för att kunna öppna upp för ett nätverkande mellan adopterade som går i liknande tankar.

Viktigt

  • Workshopen kommer att hållas digitalt via videolänk. För att kunna delta behöver du tillgång till en internetuppkoppling, en dator eller en smartphone med videofunktion. 
  • Du behöver vara medlem i Adoptionscentrum för att kunna delta. Om du inte redan är medlem är det viktigt att du anmäler din önskan att bli det.

Nästa tillfälle

Du hittar anmälan till nästa tillfälle i vår kalender. Sortera på ”Resor och Rötter” för att lättare hitta till rätt aktivitet.

artikeln uppdaterades 07 februari 2023