Jag vill adoptera

Välkommen att bli adoptionssökande hos Adoptionscentrum! Om du vill adoptera behöver du både registrera autogiro hos din bank för medlemskap i Adoptionscentrum och betala ärendeavgiften. När du gjort båda stegen får du ett ärendenummer, som fungerar som ett könummer, för de länder dit det är väntetid hos oss för att skicka en ansökan. Kötiden utgår från den dag du registrerat autogirot hos din bank och betalat ärendeavgiften. Ärendeavgiften gäller per kalenderår och förnyas i januari.

Om du redan är medlem hos Adoptionscentrum och vill bli adoptionssökande, behöver du inte fylla i något nytt anmälningsformulär utan mejlar direkt till radgivare@adoptionscentrum.se.

Det finns möjlighet att ha mer än ett könummer (vara dubbelsökande). Om du är intresserad av denna möjlighet, mejla till radgivare@adoptionscentrum.se.

Nyfiken på adoption?

Varje månad bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte ”Nyfiken på adoption?” där vi ger ytterligare information om att adoptera.

Våra adoptionsrådgivare berättar och svarar på frågor som:

 • Hur gör man för att adoptera?
 • Hur lång tid tar det?
 • Varifrån kommer barnen?

Du kan anmäla dig via vår kalender. Sortera på typ – Nyfiken på adoption?

Varför ska jag välja Adoptionscentrum?

Adoptionscentrum är den största intresse- och medlemsorganisationen för adopterade, adoptivfamiljer, adoptionssökande och andra som är intresserade av adoptionsfrågor.

Hos oss får du tillgång till en rad tjänster oavsett om du är i början av processen, är tonårsförälder eller om ditt vuxna barn vill söka sina rötter. Vi delar med oss av över 50 års erfarenhet av adoption. Adoptionscentrum har auktorisation av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Adoptionscentrum

 • Är den adoptionsorganisation i Sverige som har auktorisation att arbeta med flest länder
 • Har världsomspännande kontakter och mycket gott renommé utomlands
 • Har lokalt anställd personal i flera länder
 • Driver frågor om etik och rättssäkerhet i adoptionsarbetet i ett internationellt samarbete
 • Besöker de länder där vi har verksamhet, minst en gång per år
 • Arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • Är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • Har funnits i mer än 50 år och förmedlat över 25 000 adoptioner från 60 olika länder

Hos Adoptionscentrum möter du

 • Rådgivare som i allmänhet är socionomer och/eller adoptivföräldrar, de ger information och stöd i början av adoptionsprocessen
 • Handläggare med specifik kunskap om barn och det land du adopterar från och som följer ditt ärende under hela adoptionsprocessen
 • Landansvariga med stor internationell erfarenhet och som ansvarar för samarbetet med länder där vi har verksamhet
 • PAS-verksamhet, Post Adoption Service, där både adoptivföräldrar och adopterade kan få råd och stöd i olika faser av livet
 • Den lokalavdelning som du geografiskt tillhör, som erbjuder utbildningar, träffar och kontakt med andra adoptivfamiljer

Du är trygg hos Adoptionscentrum

 • När din ordinarie rådgivare eller handläggare är frånvarande finns det alltid en ersättare
 • Vi hjälper dig att kontrollera alla adoptionsdokument du sammanställer, så att allting är korrekt när ansökan sänds till det land du vill adoptera ifrån
 • Bestyrkan av adoptionsdokumenten ombesörjes i de allra flesta fall av Adoptionscentrum och ingår normalt i adoptionsavgiften
 • I samband med att du får besked om barn fastställs adoptionsavgiften, inga ytterligare avgifter tillkommer

artikeln uppdaterades 08 januari 2024