Kopior av handlingar

Om du är adopterad genom Adoptionscentrum kan du beställa kopior av de handlingar som finns i adoptionsakten från ditt adoptionstillfälle.

Beställa kopiorna

Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in signerad blankett till oss. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopiorna.

Signerad blankett skickas till pas@adoptionscentrum.se.

Instruktioner – signera

Alternativ 1 – Bank-ID

 1. Fyll i blanketten digitalt och spara
 2. Gå in på webbsidan https://signera.ebox.nu/
 3. Ladda upp beställningsblanketten
 4. Skriv in ditt personnummer utan att dölja personnumret
 5. Kontrollera att du har laddat upp den ifyllda blankett
 6. Öppna BankID, signera och vänta några sekunder
 7. Ladda ner och spara den signerade blanketten
 8. Kontrollera att alla uppgifter finns med på den signerade blanketten
 9. Mejla den signerade blanketten till pas@adoptionscentrum.se

Alternativ 2 – Manuell signatur

 1. Fyll i blanketten, gärna digitalt
 2. Skriv ut och signera
 3. Skanna eller fota den signerade blanketten
 4. Mejla blanketten tillsammans med kopia av giltig legitimation till pas@adoptionscentrum.se

Väntetider

Det tar 4-6 veckor att få sina kopior av handlingarna. Under lov och semestertider ökar väntetiderna.

Privat adoption eller annan förmedlare

Om adoptionen har skett privat eller genom en annan förmedlare, har Adoptionscentrum inte tillgång till handlingarna. Du kan då pröva att vända dig till:

 • Adoptivföräldrarna
 • Organisationen som förmedlade adoptionen om den finns kvar  
 • Lokala tingsrätten  
 • Lokala socialnämnden (familjerätten i kommunen)  
 • Lokala socialtjänsten (i kommunen)  
 • Riksarkivet (kräver att du vet vilken av ovanstående som arkiverat handlingarna)

För mer information kan du även pröva att vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tidigare Nämnden för Internationella Adoptioner (NIA) eller Myndigheten för Internationella Adoptioner (MIA), alternativt den organisation som förmedlade adoptionen.

Sydkorea innan 1980

Är du adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan år 1980, är adoptionen genomförd av Socialstyrelsen och NIA, inte Adoptionscentrum. Pröva att vända dig till något av ovanstående alternativ för mer information.

FAQ – kopior av handlingar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får i samband med beställning av kopior av adoptionshandlingar. Om du saknar ett svar, vänligen kontakta oss på pas@adoptionscentrum.se.

Varför måste jag vända mig till Adoptionscentrum för att få ta del av de handlingar som rör mig och min adoption?

Har jag som adopterad rätt att ta del av ALLA adoptionshandlingar som ni har arkiverat?

Jag har hört att Adoptionscentrum inte lämnar ut alla adoptionshandlingarna, stämmer detta?

Vilken information finns i adoptionshandlingarna?

Jag/mina adoptivföräldrar har fler handlingar än vad ni har skickat till mig, hur kommer det sig?

Jag beställde ut adoptionshandlingarna vid två olika tillfällen och fick ut olika många dokument. Vad beror det på?

Varför tog det så lång tid att få kopiorna av adoptionshandlingarna?

artikeln uppdaterades 20 april 2023