Kopia av adoptionshandlingar

Du som är adopterad genom Adoptionscentrum, och har fyllt 18 år, kan genom att fylla i blanketten nedan få kopia av de adoptionshandlingar som ligger i din adoptionsakt.

Beställa kopia av adoptionshandlingar

Du gör din beställning genom att fylla i och skicka in signerad blankett till oss.

Signerad blankett skickas till pas@adoptionscentrum.se.

Instruktioner – signera

Alternativ 1 – Bank-ID

 1. Fyll i blanketten digitalt och spara
 2. Gå in på webbsidan https://signera.ebox.nu/
 3. Ladda upp beställningsblanketten
 4. Skriv in ditt personnummer utan att dölja personnumret
 5. Kontrollera att du har laddat upp den ifyllda blanketten
 6. Öppna BankID, signera och vänta några sekunder
 7. Ladda ner och spara den signerade blanketten
 8. Kontrollera att alla uppgifter finns med på den signerade blanketten
 9. Mejla den signerade blanketten till pas@adoptionscentrum.se

Alternativ 2 – Manuell signatur

 1. Fyll i blanketten, gärna digitalt
 2. Skriv ut och signera med penna
 3. Skanna eller fota den signerade blanketten
 4. Mejla blanketten tillsammans med kopia av giltig legitimation till pas@adoptionscentrum.se

Väntetider

Det tar 4-6 veckor att få sina kopior av handlingarna. Under semestertider kan det ta längre tid.

Är du inte adopterad genom Adoptionscentrum?

Är du adopterad genom en annan adoptionsorganisation eller enskilt (privat) har Adoptionscentrum inte tillgång till dina adoptionshandlingar. Vänd dig i stället till:

 • Dina adoptivföräldrar
 • Organisationen som förmedlade adoptionen, om den finns kvar  
 • Den lokala tingsrätten  
 • Familjerätten i din hemkommun    
 • Riksarkivet (kräver att du vet vilken av ovanstående som arkiverat handlingarna)

För mer information kan du även vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tidigare Nämnden för Internationella Adoptioner (NIA) eller Myndigheten för Internationella Adoptioner (MIA).

Sydkorea innan 1980

Är du adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan 1980, är adoptionen genomförd av Socialstyrelsen och NIA, inte Adoptionscentrum. Vänd dig till något av ovanstående alternativ för mer information.

FAQ – kopior av handlingar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får i samband med beställning av kopior av adoptionshandlingar. Om du saknar ett svar, vänligen kontakta oss på pas@adoptionscentrum.se.

Varför måste jag vända mig till Adoptionscentrum för att få ta del av de handlingar som rör mig och min adoption?

Har jag som adopterad rätt att ta del av ALLA adoptionshandlingar som ni har arkiverat?

Jag har hört att Adoptionscentrum inte lämnar ut alla adoptionshandlingarna, stämmer detta?

Vilken information finns i adoptionshandlingarna?

Jag/mina adoptivföräldrar har fler handlingar än vad ni har skickat till mig, hur kommer det sig?

Jag beställde ut adoptionshandlingarna vid två olika tillfällen och fick ut olika många dokument. Vad beror det på?

Varför tog det så lång tid att få kopiorna av adoptionshandlingarna?

artikeln uppdaterades 18 juni 2024