Avtal

När du adopterar via Adoptionscentrum, sluts ett adoptionsavtal mellan de båda parterna. Avtalet undertecknas i samband med att du börjar sammanställa adoptionshandlingar till ett specifikt land. Avtalet reglerar så väl Adoptionscentrums som dina skyldigheter, samt frågor om avgifter, betalning, ansvar och sekretess.

Här hittar du avtalet.

artikeln uppdaterades 12 januari 2023