Avtal

När du adopterar via Adoptionscentrum, sluts ett adoptionsavtal mellan de båda parterna. Avtalet undertecknas i samband med att du börjar sammanställa adoptionshandlingar till ett specifikt land. Avtalet reglerar så väl Adoptionscentrums som dina skyldigheter, samt frågor om avgifter, betalning, ansvar och sekretess.

Läs avtalet

artikeln uppdaterades 16 april 2024