Resa tillbaka

Som internationellt adopterad händer det kanske att du någon gång i livet vill resa tillbaka till ditt födelseland, att göra en så kallad återresa. Du kanske bara vill turista i landet eller göra en djupare resa med egna önskemål om aktiviteter.

Det kanske är viktigt för dig att få besöka platser där du har varit som liten, till exempel ett barnhem eller sjukhus. Om du har bott i en fosterfamilj kanske det är viktigt att träffa dem. Om du har hittat och har kontakt med din biologiska familj eller släktingar, kanske du väljer att resa tillbaka för att träffa dem. Det är du som adopterad som bestämmer om och när du ska göra din återresa.

Förberedelser

Oavsett vilka dina önskemål är inför resan, rekommenderar vi på Adoptionscentrum att du förbereder dig väl. Bra att tänka på:

  • Tänk igenom ditt beslut noga
  • Vad är syftet med resan?
  • För vems skull gör jag resan?
  • Fundera på vilka du vill ha med dig på resan. Ska du resa ensam, med familj/vänner eller kanske i grupp?
  • Fundera på vad en återresa betyder för dig
  • Vilka minnen skulle du vilja ha med dig hem?
  • Det ska kännas bra att komma hem, inte sämre än innan
  • Det finns ingen ”rätt” ålder att åka i, det finns olika typer av förberedelser

Känslorna

Om du tänker att du ska göra en turistresa, kan det vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Det kan vara bra att fundera igenom och mentalt förbereda sig inför resan och tänka igenom vad du vill med din resa.

Boka besök

Om du planerar att besöka en för dig betydelsefull plats, till exempel ett barnhem eller sjukhus, är det bra om du är ute i god tid. Du kan komma att behöva ett särskilt tillstånd eller dylikt för att kunna besöka platsen. Det kan ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell information om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller annan instans som vill besökas.

Sällskap

Adoptionscentrum rekommenderar att du gör återresan tillsammans med din familj eller en nära anhörig person. Det vill säga, med en eller flera personer som kan ge dig stöd och vara ett bollplank om det behövs under resans gång. För dig kanske det även viktigt att ha någon som du kan dela upplevelserna med när du kommer hem.

Minnen

Både för er som föräldrar och dig som är adopterad, kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal.

Läs mer om våra arrangerade gruppåterresor.

Planera ett besök med fosterfamilj eller barnhem.

artikeln uppdaterades 25 augusti 2023