Resa tillbaka

Att som adopterad resa tillbaka till födelselandet är inte vilken resa som helst. Anledningen till resan, när du väljer att åka tillbaka till ditt födelseland och varför, är individuellt. Vår erfarenhet är att det, oavsett anledning, är värdefullt att ha tillgång till stöd i samband med resan. 

Att ha reflekterat kring vilka förväntningar och förhoppningar du har med återresan är en viktig del av förberedelsen. En återresa kan väcka många tankar, känslor och oväntade reaktioner. Dessa kan komma både innan, under och långt efteråt.

Vårt individuella stöd i samband med en återresa vänder både till dig som är adopterad och ska resa på egen hand, och till hela adoptivfamiljen. Adoptivföräldrar som reser med minderåriga barn behöver ha förståelse för att en återresa kan vara en stark känslomässig upplevelse för barnet.

Adoptionscentrum rekommenderar starkt att du reser tillsammans med någon du känner dig trygg med, som kan dela dina upplevelser och vara ett stöd för dig under resan.

Förberedelser inför en återresa

Vi på Adoptionscentrum kan alltid erbjuda samtalsstöd inför en återresa, oavsett land, men vi har inte möjlighet att hjälpa till med lokala kontakter, bokning av barnhemsbesök och tolkning i alla länder (se nedan). I vissa länder behövs speciella tillstånd för att besöka tex barnhem och myndigheter, och det kan ibland ta lång tid att få dessa. Om du behöver vår hjälp med något av nedanstående behöver du ta kontakt med oss i god tid före avresa:

 • Boka barnhemsbesök
 • Kontakt med lokal kontaktperson/tolk
 • Tips och råd
 • Frågor om medborgarskap och pass

Länder där Adoptionscentrum har kontaktpersoner och/eller anställd personal

 • Colombia
 • Indien
 • Serbien
 • Montenegro
 • Sydafrika
 • Sydkorea
 • Vietnam

Läs mer om våra arrangerade gruppåterresor.

Planera ett besök med fosterfamilj eller barnhem.

artikeln uppdaterades 17 maj 2024