Försäkring

Försäkring vid adoption

Alla barn som adopteras genom Adoptionscentrum omfattas av reseskyddsförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkring för adopterade barn.

Reseskyddsförsäkring (vid utlandsvistelse)

I adoptionsavgiften ingår en reseskyddsförsäkring för barnet via Europeiska ERV som täcker olycksfall och akutsjukdom. Försäkringen börjar gälla från och med att du får barnet i din vård och gäller fram till ankomst i Sverige.

Försäkringen gäller inte för extra dagar om familjen väljer att förlänga vistelsen.

Information om reseskyddsförsäkringen finner du här: 
Länk till reseförsäkringen för Adoptionscentrums medlemmar kommer snart.

Använd försäkringsnummer 50021374 när du anmäler skadan

Barn- och ungdomsförsäkring (efter ankomst till Sverige)

Alla barn som adopteras genom Adoptionscentrum omfattas av en barn- och ungdomsförsäkring via adoptionsavgiften. Detta innebär en grundtrygghet för dig som nybliven adoptivförälder och ditt barn.

Barn- och ungdomsförsäkringen gäller under två år med särskilda villkor som specificeras mer detaljerat av Söderberg & Partners. Därefter beslutar du som förälder om du vill fortsätta med försäkringen och får i så fall aviseringar direkt från Söderberg & Partners. Som familj kan du göra tillägg och försäkra samtliga barn i familjen oavsett om de är adopterade eller biologiska barn. I fortsättningsförsäkringen ingår alla familjens barn upp till 25 år. 

En gruppförsäkring som denna, till skillnad från en individuell försäkring, syftar till att ge ett likvärdigt skydd till alla barn i gruppen till en rimlig försäkringspremie. Den ger en god försäkring till alla, oavsett bakgrund. I individuella fall kan ytterligare försäkring behövas.

Vi ser det som mycket positivt att vi kan erbjuda denna försäkring då många försäkringsbolag är ovilliga att teckna barnförsäkringar för adopterade barn eftersom försäkringsbolagen har liten erfarenhet av, och svårigheter att bedöma, vilka ekonomiska risker de kan komma att hantera och att de inte känner till barnets individuella bakgrund.

För ytterligare information om försäkringen samt anmälan av skada, besök Söderberg & Partners hemsida.

Observera att Adoptionscentrum registrerar alla nyanlända barn hos Söderberg & Partners, detta behöver inte familjen göra själva. 

artikeln uppdaterades 21 augusti 2023