Statistik

Här får du information om antalet genomförda adoptioner. Sidan uppdateras löpande.

Antal adoptioner per månad

2024JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia
Filippinerna
Indien
Madagaskar11
Serbien
Sydafrika
Sydkorea22
Taiwan11
Thailand22
Total426

Tidigare statistik

2023JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia122117
Filippinerna112
Indien111115
Lesotho
Madagaskar156
Serbien13127
Sydafrika113121211
Sydkorea1416
Taiwan224
Thailand
Total12358224251448
2022JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia221319
Filippinerna
Indien12111129
Lesotho112
Madagaskar11147
Serbien12221210
Sydafrika31127
Sydkorea3519
Taiwan112
Thailand2114
Vietnam11
Total165513915227460
2021JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia111126
Filippinerna617
Indien11
Lesotho123
Madagaskar22
Serbien311123112
Sydafrika113113331320
Sydkorea533321219
Taiwan112
Thailand2114
Vietnam55
Total733795553233881
2020JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia66
Filippinerna
Indien11
Lesotho22
Madagaskar123
Serbien224
Sydafrika2221411
Sydkorea442313
Taiwan22
Thailand1113
Vietnam112
Total253254040231747
2019JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDECTOT
Colombia221233316
Filippinerna12115
Indien211116
Kina213
Lesotho1113
Madagaskar112
Panama11
Serbien211127
Sydafrika171132214224
Sydkorea2443215
Taiwan224
Thailand11226
Vietnam112
Zambia11
Total415113102547891795

Mer statistik för 2019 hittar du här.

Statistik för tidigare år finns tillgänglig, men för de första åren under 1970-talet kan statistiken vara ofullständig.

artikeln uppdaterades 29 februari 2024