Om oss

Adoptionscentrum är en ideell organisation som bedriver verksamhet för dig som vill adoptera, för adoptivfamiljer och för dig som är adopterad.

Förmedling

Adoptionscentrum har förmedlat internationella adoptioner sedan 1969, med barnets rätt till familj i fokus. Hos oss förenas barnets rätt till en trygg uppväxt med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt. Över 25 000 barn från 60 olika länder har fått en ny familj i Sverige genom Adoptionscentrum. 

Medlemsverksamhet

Förbundet Adoptionscentrum grundades 1969 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Adoptionscentrum har lokalavdelningar som ideellt anordnar digitala och lokala aktiviteter för medlemmarna. Medlemmarna utser Adoptionscentrums styrelse och beslutar om förbundets verksamhet och stadgar. Adoptionscentrum är även en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar där medlemmar kan engagera sig, komma i kontakt med varandra och vara med och påverka.

Post Adoption Services – PAS

Adoptionscentrums stöd till adopterade och adoptivfamiljer har varit en viktig och stadigt växande verksamhet under 30 år. I början handlade verksamheten främst om återresor till ursprungsländerna och röttersökningar. Idag erbjuder Adoptionscentrum ett brett stöd till adopterade och adoptivfamiljer, genom hela livet, under namnet ”Post Adoption Services”.

Bistånd

Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum arbetar med att förbättra tillvaron för barn utan föräldraomsorg eller som riskerar att förlora sin familj. Vi arbetar för att förebygga att barn överges. 

artikeln uppdaterades 11 april 2024