Om oss

Välkommen till Adoptionscentrum

Adoptionscentrum bedriver verksamhet för dig som vill adoptera, för adoptivfamiljer och för dig som är adopterad.

Våra fyra huvuduppgifter är förmedling, medlemsverksamhet, resor och rötter och bistånd.

Förmedling

Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner med barnets rätt till familj i fokus. Hos oss förenas barnets rätt till en trygg uppväxt med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt. Över 25 000 barn från 60 olika länder har fått en ny familj i Sverige genom Adoptionscentrum. 

Medlemsverksamhet

Förbundet Adoptionscentrum grundades 1969 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Adoptionscentrum har drygt 3 000 medlemsfamiljer i 9 lokalavdelningar. Avdelningarna anordnar aktiviteter, utser Adoptionscentrums styrelse och beslutar om förbundets verksamhet och stadgar.

Resor och rötter

Verksamheten Resor och Rötter ingår i det som kallas för Post Adoption Services (PAS) där vi kan hjälpa adopterade med kopiering av adoptionsakt, stöd vid sökning av biologisk familj samt stöd vid resa tillbaka till ursprungslandet.

Vi är även en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar där medlemmar kan engagera sig, komma i kontakt med varandra och vara med och påverka.

Bistånd

Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum arbetar med att förbättra tillvaron för barn utan föräldraomsorg eller som riskerar att förlora sin familj. Vi arbetar för att förebygga att barn överges. 

artikeln uppdaterades 03 februari 2023