Hur går en adoption till?

Att adoptera är en fantastisk möjlighet och sätt att bilda familj på. Här kan du följa adoptionsprocessen i olika steg och få en översiktlig bild av hur den går till. Tiden varierar från land till land och från ärende till ärende.

1. Anmäl dig till Adoptionscentrum

Välkommen att anmäla dig till Adoptionscentrum redan innan du påbörjat medgivandeutredningen. Du får tillgång till våra rådgivare som är socionomer. De ger information och stöd före och i början av adoptionsprocessen. Detta sker vanligtvis via mejl, telefon eller genom ett digitalt eller personligt möte.

När du har betalat ärendeavgiften (2800 kronor per kalenderår) och anslutit dig till autogirot för betalning av medlemsavgiften (40 kronor per månad) får du ett ärendenummer som är kopplat till betalningsdatumet. Du får också en personlig sökandemapp. Ditt ärendenummer kommer att få betydelse för turordningen när det blir dags att starta din adoption. 

Om du anmäler dig under oktober-december, bjuder vi på ärendeavgiften för det kommande året. Du betalar således endast medlemsavgiften under året därpå.

2. Ansök om medgivande hos din kommun

Kontakta socialtjänsten i din hemkommun och ansök om medgivande för adoption. Innan du får påbörja medgivandeutredningen måste du genomgå en obligatorisk föräldrautbildning som socialtjänsten kommer att hänvisa dig till. Efter att medgivandeutredningen är slutförd, fattar socialnämnden beslut om medgivande. Medgivandet gäller i tre år.

3. Välj land

När medgivandeutredningen är klar och du har fått medgivande för adoption är det dags att skicka in kopior av dessa till oss. Efter att rådgivarna gått igenom dina handlingar, kontaktar de dig för att ni gemensamt ska komma fram till dina adoptionsmöjligheter och val av land.

4. Adoptionsansökan till utlandet

Med hjälp av instruktioner och din personliga handläggare sammanställer du en adoptionsansökan som skickas till det aktuella landet som du ska adoptera ifrån. I samband med detta betalar du halva adoptionsavgiften och skriver på ett avtal med Adoptionscentrum. 

5. Besked om barn

När du blivit utsedd som förälder till ett barn får du information om barnet och den fortsatta adoptionsprocessen. I samband med detta ska du betala in den andra och sista delen av adoptionsavgiften.

6. Resan

Du reser till barnets ursprungsland och träffar ditt barn. Hur länge du ska vara på plats varierar från land till land.

7. Hemma med barn

Välkommen hem! Nu börjar ert nya liv tillsammans på riktigt. Efter att du kommit hem med ditt barn ska du göra uppföljningsrapporter till ursprungslandet. 

8. Fortsätt vara medlem

Vi hoppas att du även i framtiden vill fortsätta att vara medlem i Adoptionscentrum. Vi är en relevant organisation för adoptivfamiljer och adopterade genom hela livet. Som medlem i Adoptionscentrum:

  • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige – vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi
  • Får du vår medlemstidning A: Tidskrift om adoption, där vi tar upp aktuella frågeställningar från olika skeden i livet 
  • Får du och bibehåller du ett nätverk
  • Kan du få råd och stöd kring adoption
  • Kan du få råd och stöd om röttersökning och återresor
  • Får du genom din lokalavdelning en mötesplats för erfarenhetsutbyte

artikeln uppdaterades 25 januari 2023