Bli medlem

Det viktigaste du som medlem är med och bidrar till, är att stärka adopterades och deras familjers rättigheter i samhället. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst.

Medlemsavgift

  • 40 kronor per månad (autogiro) – Avgift per hushåll
  • 100 kronor per kalenderår (avi) – Ensamstående ungdom (under 26 år)
  • 100 kronor per kalenderår (avi) – Ensamstående studerande (100 procent)

Jag vill adoptera

Som adoptionssökande betalar du både en årlig ärendeavgift och medlemskapet i Adoptionscentrum. Ärendeavgiften gäller per kalenderår och förnyas i januari.

Redan medlem

Om du redan är medlem hos Adoptionscentrum och vill bli adoptionssökande, behöver du inte fylla i något nytt anmälningsformulär utan mejlar direkt till radgivare@adoptionscentrum.se.

Dubbel köplats

Det finns möjlighet att ha mer än ett könummer (vara dubbelsökande). Om du är intresserad av denna möjlighet, mejla till radgivare@adoptionscentrum.se

Kostnader för dig som vill adoptera

2 800 kronor per kalenderår – Ärendeavgiften för adoptionssökande (makar/sambos/ensamstående) 

Kösystem

När du blivit medlem och betalat ärendeavgiften får du ett ärendenummer, som fungerar som ett könummer, för de länder dit det är väntetid hos oss för att skicka en ansökan. Kötiden utgår från den dag du registrerat autogirot hos din bank och betalat ärendeavgiften.

Varje anmälan behandlas i tur och ordning baserat på när både medlemskap och betalning för ett ärande registrerats.

Anmälan

För att läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

artikeln uppdaterades 08 januari 2024