Bli medlem

Adoptionscentrum är organisationen som samlar adopterade, deras föräldrar, mor och farföräldrar, alla som längtar efter barn och som stödjer vår idé.

Under dryga 50 år har vi verkat för att adopterade och deras föräldrar ska ha samma rättigheter som alla andra. Vi arbetar för att säkerställa att varje adoption ska vara utförd på ett sådant sätt att det aldrig kan uppstå tvivel att adoptionen genomfördes rättssäkert. Vi vill att samhället ska ta sitt ansvar för de tusentals barn som kommit till Sverige under åren som gått men även för åren som ligger framför oss. Vi kämpar för världens barns rättighet att få växa upp i en familj. Detta gör vi genom att sprida kunskap, driva opinion och påverkansarbete i samhället, både nationellt och lokalt. Vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi. För oss slutar inte arbetet med en genomförd adoption det är då det börjar!

Som medlem i Adoptionscentrum:

 • Är du med, hjälper och stöttar adopterade att fortsätta kunna få stöd kring frågor som dyker upp efter en adoption
 • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige – vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi
 • Får du vår medlemstidning A: Tidskrift om adoption, där vi tar upp aktuella frågeställningar från olika skeden i livet
 • Får du och bibehåller du ett nätverk
 • Kan du få råd och stöd kring adoption
 • Kan du få råd och stöd om röttersökning och återresor
 • Får du genom din lokalavdelning en mötesplats för erfarenhetsutbyte
 • Kan du, genom vårt samarbete med SEB, ansöka om ett medlemslån med förmånlig ränta. Läs mer.

Medlemsavgifter

 • Avgift per hushåll 40 kronor per månad (autogiro) 
 • Ungdom (under 26 år) 100 kronor per kalenderår (faktura) – endast ensamstående
 • Studerande över 25 år 100 kronor per kalenderår (faktura) – endast ensamstående studerande på heltid

Jag vill adoptera

Om du vill adoptera (vara adoptionssökande) behöver du både registrera autogiro hos din bank för medlemskap i Adoptionscentrum och betala ärendeavgiften. När du gjort båda stegen får du ett ärendenummer, som fungerar som ett könummer, för de länder dit det är väntetid hos oss för att skicka en ansökan. Kötiden utgår från den dag du registrerat autogirot hos din bank och betalat ärendeavgiften. Ärendeavgiften gäller per kalenderår och förnyas i januari.

Om du redan är medlem hos Adoptionscentrum och vill bli adoptionssökande, behöver du inte fylla i något nytt anmälningsformulär utan mejlar direkt till radgivare@adoptionscentrum.se

Det finns möjlighet att ha mer än ett könummer (vara dubbelsökande). Om du är intresserad av denna möjlighet, mejla till radgivare@adoptionscentrum.se.

Kostnader för dig som vill adoptera

Ärendeavgiften för adoptionssökande (makar/sambos/ensamstående) är 2 800 kronor per kalenderår (faktura). 

Om du anmäler dig i oktober, november eller december, betalar du en ärendeavgiften till nästa års december. Detta gäller endast ärendeavgiften. Medlemsavgiften, 40 SEK/månad, betalas som vanligt varje månad under nästa år.

Kösystem

Varje anmälan behandlas i tur och ordning baserat på när betalningen registrerats hos oss.

För att läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

artikeln uppdaterades 30 mars 2023