Uttalanden

Adoptionscentrum står bakom andra organisationer för adopterade om behovet av samhällets stöd

Adoptionscentrum har i decennier påtalat behovet av stöd till adopterade och deras familjer. Sedan 1995 har vi bedrivit PAS-verksamhet (Post Adoption Services) för adopterade såsom ursprungssökning och återresor. Vi välkomnar därför de krav som flera andra organisationer för adopterade framfört till Sveriges politiker. 

För Adoptionscentrum, som är en barnrättsorganisation, är det självklart att om ett brott begåtts mot ett barn, ska inte en preskriptionstid sätta stopp för vidare utredning. 

Vi delar också många adopterades åsikter om att deras akter ska hanteras av en oberoende part och samlas i ett nationellt arkiv. Adoptionsorganisationernas roll bör vara att vid behov hjälpa till att förklara och tolka innehållet i handlingarna. 

Adoptionscentrum stödjer adopterades önskan om kostnadsfri DNA-testning, men vi vill dessutom föreslå att en adoptionsspecifik DNA-bank upprättas där både adopterade och den biologiska familjen ska kunna lägga in sitt DNA för att på så sätt öka chansen att finna varandra. 

Slutligen vill vi lyfta adopterades rätt till stöd efter adoptionen och även inkludera den adopterades familjs rätt till stöd före, under och efter adoptionen.  

Adoptionscentrum har både erfarenhet och kunskap för att fortsätta vara en av flera relevanta aktörer att erbjuda PAS. 

——————————————

För närvarande pågår en statlig utredning ”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt” som bland annat har i uppdrag att utreda behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå vilka hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas.

Uttalandet antaget vid Adoptionscentrums Förbundsmöte, Malmö 28 maj 2023 

Läs gärna Adoptionscentrums intressepolitiska program där vi sammanfattar de viktigaste målen som Adoptionscentrum arbetar för. Det är antaget av vårt Förbundsmöte, men uppdateras regelbundet av förbundsstyrelsen för att målen ska vara aktuella. 

artikeln uppdaterades 01 juni 2023