Tidslinje

Tidslinje över internationella adoptioners utveckling

Adoptionscentrums syfte med vår tidslinje är att beskriva utveckling inom internationell adoption genom åren. Vi börjar 1917 då den första lagen kom som reglerade möjligheterna att adoptera någon annans barn. Vi vill med hjälp av tidslinjen på ett överskådligt sätt beskriva det arbete som både Adoptionscentrum och andra aktörer gjort för att utveckla rättssäkerheten inom internationell adoption. Detta är ett arbete som hela tiden fortgår, både i Sverige och internationellt. Ambitionen har inte varit att tidslinjen skall omfatta allt som gjorts inom området, utan den ska mer ses som ett axplock av de förbättringar som genomförts.  

artikeln uppdaterades 28 augusti 2023