Att resa tillbaka

Som förälder till en adopterad funderar du kanske ibland på att ni ska resa tillbaka till barnets födelseland och till exempel besöka barnhemmet eller fosterfamiljen.

Initiativet ska komma från den adopterade

Vi på Adoptionscentrum rekommenderar att en återresa sker på den adopterades initiativ, oavsett ålder. Alla adopterade reagerar olika vid en återresa. Vissa adopterade reagerar inte alls, andra kan bli ledsna, förvånade, eftertänksamma eller stolta. Ibland kommer reaktionen senare, långt efter hemkomsten. Som förälder måste du vara uppmärksam och förberedd på den adopterades reaktioner. Försök att ge en bild av vad ni kan förvänta er för att minimera risken för att den adopterade ska mötas av oväntade överraskningar under eller efter resan.

Förbered resan i god tid

Oavsett vilka dina önskemål är inför resan, rekommenderar vi på Adoptionscentrum att du förbereder dig väl. Det är viktigt att planera återresan i god tid, gärna något år i förväg, för att inte riskera att missa något. Det kan till exempel ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell information om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller andra betydelsefulla platser ni vill besöka.

Om ni planerar en turistresa utan bokade besök, kan det ändå vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Förbered er mentalt genom att tänka igenom syftet med resan.

Både för dig som förälder och för den adopterade kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal. Reaktionerna kanske inte kommer under resan, utan en tid efteråt. Då är det bra att vara uppmärksam på känslorna och var de kommer ifrån. Det är viktigt att komma ihåg att det inte kanske kommer några reaktioner alls.

Bra att tänka på inför resan

  • En återresa bör alltid ske på den adopterades initiativ, oavsett ålder
  • Hur ser förväntningarna ut hos den adopterade och eventuella syskon?
  • Ska ni besöka ett barnhem/sjukhus/fosterfamiljen och för vem skull görs besöket? Vad blir tanken med besöket?
  • Försök att sätta dig in i landets kultur och infrastruktur. Det för att kunna svara på frågor från barnen.
  • Det finns en poäng med att vara insatt i kvinnornas status i samhället, om det fortfarande sker separationer mellan kvinnor och barn samt anledningarna till separationerna.
  • Fundera på hur den adopterade kommer att reagera inför, under och efter återresan
  • Känn in om det är något som er adopterade behöver inför, under och efter återresan
  • Prata om och reflektera över resan när ni har kommit hem så att ni kan bevara minnena

Att resa i grupp

Läs mer om våra arrangerade gruppåterresor.

Boka besök

Planera ett besök med fosterfamilj eller barnhem.

artikeln uppdaterades 12 maj 2023