Att resa tillbaka

Som förälder till en adopterad funderar du kanske ibland på att ni ska resa tillbaka till barnets födelseland och till exempel besöka barnhemmet eller fosterfamiljen.

Initiativet ska komma från den adopterade

Det är viktigt att en återresa sker på den adopterades initiativ, oavsett ålder. Alla adopterade reagerar olika vid en återresa. Vissa adopterade reagerar inte alls, andra kan bli ledsna, förvånade, eftertänksamma eller stolta. Ibland kommer reaktionen senare, långt efter hemkomsten. Som förälder måste du vara uppmärksam och förberedd på den adopterades reaktioner. Försök att ge en bild av vad ni kan förvänta er för att minimera risken för att den adopterade ska mötas av oväntade överraskningar under eller efter resan. 

Förbered resan i god tid

Adoptionscentrum rekommenderar att ni planerar återresan i god tid, gärna något år i förväg. Det kan ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell informtion om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller andra instanser ni vill besöka.

Om ni planerar en återresa mer som turist, kan det ändå vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Förbered er mentalt genom att tänka igenom syftet med resan.

Både för dig som förälder och för den adopterade kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal. 

Bra att tänka på inför resan

  • en återresa bör alltid ske på den adopterades initiativ, oavsett ålder
  • hur ser förväntningarna ut hos den adopterade och eventuella syskon?
  • fundera på hur den adopterade kommer att reagera inför, under och efter återresan
  • känn in om det är något som er adopterade behöver inför, under och efter återresan
  • prata om och reflektera över resan när ni har kommit hem så att ni kan bevara minnena

Att resa i grupp

Läs mer om våra arrangerade gruppåterresor.

Boka besök

Planera ett besök med fosterfamilj eller barnhem.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023