Att göra en återresa

Att som adoptivfamilj resa tillbaka till barnets födelselandet är inte vilken resa som helst. Anledningen till resan, och när under livet ni väljer att åka tillbaka, är individuellt. Vår erfarenhet är att det, oavsett anledning, är värdefullt att ha tillgång stöd i samband med resan. Det är också viktigt att fråga om barnet är redo för en återresa?

Förväntningar och reaktioner

Att har reflekterat kring vilka förväntningar och förhoppningar ni har med återresan är viktig del av förberedelse En återresa kan väcka många tankar, känslor och oväntade reaktioner, både hos barn och föräldrar. Dessa kan komma både innan, under och långt efteråt.

Vårt individuella stöd i samband med en återresa vänder både till den adopterade och till hela adoptivfamiljen. Adoptivföräldrar som reser med minderåriga barn behöver ha förståelse för att en återresa kan vara en stark känslomässig upplevelse för barnet.

Förberedelser inför en återresa

Vi på Adoptionscentrum kan alltid erbjuda samtalsstöd inför en återresa, oavsett land, men vi har inte möjlighet att hjälpa till med lokala kontakter, bokning av barnhemsbesök och tolkning i alla länder (se nedan). I vissa länder behövs speciella tillstånd för att besöka tex barnhem och myndigheter, och det kan ibland ta lång tid att få dessa. Om ni behöver vår hjälp med något av nedanstående behöver ni ta kontakt med oss i god tid före avresa.

  • Boka barnhemsbesök
  • Kontakt med lokal kontaktperson/tolk
  • Tips och råd
  • Frågor om medborgarskap och pass

Länder där Adoptionscentrum har kontakterpersoner och/eller anställd personal:

  • Colombia
  • Indien
  • Serbien och Montenegro
  • Sydafrika
  • Sydkorea
  • Vietnam

Att resa i grupp

Läs mer om våra arrangerade gruppåterresor.

Boka besök

Planera ett besök med fosterfamilj eller barnhem.

artikeln uppdaterades 11 april 2024