Stödlinjen

För adopterade och deras anhöriga

Sedan februari 2021 har vi en stödlinje för adopterade och närstående till adopterade som känner oro eller vill ställa frågor om sin adoption eller hur adoptionsprocessen gick till vid tidpunkten.

Vi har tagit emot många telefonsamtal och mejl från oroliga adopterade och adoptivföräldrar. Frågor som kommit upp är, bland annat, hur man ska prata med sitt barn/sin tonåring, tips på vem man kan hänvisa till om tonåringen vill prata med någon annan än sina föräldrar, man vill veta om rättssäkerheten när det gäller dagens adoptioner eller prata om sin egen adoption. 

Vill du prata om din egen adoption eller är anhörig till någon som är adopterad är du välkommen att kontakta oss på stödlinjen

Telefon: 08-587 499 01
Mejl: stodlinjen@adoptionscentrum.se

Telefonen är bemannad alla vardagar mellan 10.00-12.00.

artikeln skapad 31 januari 2023