Externt stöd

Socialnämnden i din kommun ansvarar för att adoptivfamiljer får stöd och hjälp efter adoption. Familjerådgivning, barn-ungdomspsykiatri, barnhälsovård, förskola, skola och ungdomsmottagning kan erbjuda stöd och rådgivning.

MFoF

MFoF den statliga myndigheten med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Här finns information samlad kring adoption och adopterade som söker sina rötter, artiklar, forskning och publikationer. MFoF erbjuder adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade och adoptivföräldrar. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB.

Adoptionscentrum har sammanställt en lista över andra kontakter som erbjuder råd och stöd:

St:Lukas

St.Lukas har mottagningar över hela landet. På mottagningarna arbetar leg.psykoterapeuter med bred kompetens beträffande samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling. De erbjuder individuell psykoterapi och stöd i form av t ex familjesamtal.

S:t Lukas driver även ett nationellt chattforum för unga (13-25 år) chatt för unga vuxna som har behov av att prata med någon om livets alla frågor. Chatten är gratis och bemannas av volontärer med intresse, erfarenhet och kunskap kring ungas utveckling och livsvillkor.

Mind:s föräldratelefon, 020-85 20 00

Vänder sig till vuxna som har frågor kring barn i sin närhet eller funderingar om sin roll som förälder. De som svarar är socionomer och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Föräldratelefonen är öppen alla vardagar 10.00-15.00.

Ericastiftelsen

Ericastiftelsen ger råd och stöd till adopterade och deras familjer.Psykoterapi- och behandlingsverksamhet för barn i förskoleåldern och deras föräldrar i Stockholms län, men tar även emot ungdomar och unga vuxna upp till 24 års ålder. Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen. Tar också emot barn för behandling med omfattande psykisk problematik. Avgiftsfritt upp till 18 år, därefter landstingstaxa.

Offentlig verksamhet

Duvnäs Föräldrastöd

Duvnäs Föräldrastöd erbjuder stöd i föräldraskapet med fokus på samspel och anknytning mellan föräldrar och barn som är 0-10 år. Det finns även ett utökat stöd till adoptivfamiljer före, under och efter adoptionen. Adoptivfamiljer boende i Stockholms stad samt i kommuner med avtal kan ta kontakt direkt med verksamheten för råd och stöd.

Kontakt och telefonrådgivning: 08-508 400 64 (gäller adoptivföräldrar i Stockholms stad och kommuner med avtal)
Adress: Skånegatan 87, 116 35 Stockholm
E-post: duvnasforaldrastod@stockholm.se

Göteborgs Stads adoptionsrådgivning

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig till adoptionsrådgivningen. Adoptionsrådgivningen utförs av Psykologenheten Hisingen på uppdrag av Social resursförvaltning.

 Telefon: 031-366 67 10

 Telefontider: mån-tor 8.30-12, fre 8.30-12

 Adress: Vågmästaregatan 1d, 417 02 Göteborg

UMO

UMO är en webbplats som vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år, finansierad av landets alla landsting och regioner. Sajten har bra information på temat ”Att vara adopterad”.

Forum för Funktionshinder

Ett informationscenter i Stockholm med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Alla är välkomna att låna. Rådgivningen är en bred upplysningstjänst om funktionshinder. Kurser arrangeras för föräldrar, närstående och yrkesverksamma. Syftet med forumet är att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser.

Logopedi

Logopedi Södra i Stockholm tar emot remisser från hela landet. De har logopeder med kunskaper om adopterade barn, språkbyte och flerspråkighet. För att komma till logoped måste man ha en remiss från BVC-sjuksköterska, skolsjuksköterska, läkare, psykolog eller annan logoped. Logopedi Södra tar emot remiss från hela landet.

Remissadress: 
Logopedi Södra 
Önskad logopedmottagning / önskad logoped
Gullmarsplan 17 
121 40 Johanneshov

Nationellt kompetenscenter kring barn med hiv

Barnhivcentrum är kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Privat

Socionomteamet Norr

Socionomteamet Norr består av Helena Thyni och Agnetha R Lindegren, och erbjuder stöd efter adoption. Stödet fungerar som en förlängning av föräldrautbildning inför adoptionen, och innebär råd och stödsamtal, stöd i anknytningsprocessen och i relationsskapandet. Socionomteamet Norr är verksamma i Norr- och Västerbotten.

Läs mer på hemsidan: socionomteametnorr.se

Lainio Centret Adoption & Familjekompetens

Lainio Centret arbetar över hela landet, även i familjernas hemmamiljö och på uppdrag av kommuner. Verksamheten är främst inriktad på adopterade barn med särskilda behov samt adoptivfamiljer med barn och ungdomar som har svårigheter i socialt samspel, kommunikation, anknytning eller beteendeavvikelser och andra typer av neuropsykiatrisk problematik.

Telefon: 018-100 123 eller 0981-41110
E-post: adoption.familj@telia.com
Avgift: Utifrån insats

Lovisa Kim

Socionom och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av adoptionsområdet. Erbjuder rådgivning, stödsamtal och psykoterapi för vuxna och unga. Arbetar med ett relationellt förhållningssätt, utifrån en psykodynamisk grundsyn och med fokus på affekter. lovisakim.se

Telefon: 0723-123 430
E-post: isa@lovisakim.se
Avgift: Sedvanlig taxa

Anna Amazeen

Anna har legitimation som psykoterapeut samt master i socialt arbete och har många års erfarenhet av adoptionsfrågor i USA och Sverige. Tar emot adopterade, adoptivföräldrar och yrkesverksamma för stöd, rådgivning och utbildning i frågor om anknytning, separationer, inskolning, utagerande beteende, identitet, ursprung, rasism och mångfald. Anna är själva adopterad och har erfarenheter av rasism. 

Telefon: 073-5026340
E-post: anna@annaamazeen.se
Avgift: Utifrån insats och förmåga att betala

Anna Wessberg Psykoterapi

Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Själv adopterad från Sydkorea med ett särskilt intresse för adoption och adoptionsrelaterad problematik. Arbetar främst utifrån psykodynamisk grund med affekter, relationer och anknytning i fokus. Erbjuder psykoterapi, stödsamtal eller rådgivning till vuxna och unga vuxna. Verksam i Malmö. www.awpsykoterapi.se

Telefon: 073-3246948
Mail: info@awpsykoterapi.se
Taxa: Sedvanlig taxa

Adoptiva

www.adoptiva.se Privat psykologmottagning som har specialiserat sig på adoptionsrelaterad problematik. Erbjuder bl.a psykoterapi och familjerådgivning.

Hedenbro Institutet

Hedenbro Institutet har lång erfarenehet att arbeta med adoptivfamiljer. Speciellt engagemang och kunskap för barn som är adopterade.

Relationsbygget

Relationsbygget fokuserar på barn/ungdomar med komplexa trauman och erbjuda stöd och behandling till framför allt familjehem och adoptivfamiljer som ett komplement till den vård som erbjuds via kommun och landsting.

Relationsbygget arbetar utifrån ett holistiskt och integrativt synsätt på människans utveckling och hälsa och kombinerar många olika evidensbaserade metoder, såväl kognitiva som lek- och kroppsbaserade metoder.

Karin Lidén Genugu

Leg psykoterapeut/socionom. Erbjuder rådgivning, stödsamtal, samtal med anhörig, individuell psykoterapi samt parterapi. Arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Verksam i Malmö/Limhamn. www.karinlidengenugu.se

Telefon 0708-386814
Mejl: info@karinlidengenugu.se
Avgift: Utifrån insats

Övrigt

Stockholms Stad

Under Stockholm stads hemsida för stöd för adopterade och deras familjer finns många bra skrifter, länkar och publikationer.

artikeln uppdaterades 04 oktober 2023