Skolstarten

”Min son började med att gå några timmar varje dag i förskoleklass och jag tog föräldraledigt och var med hela tiden under första halvåret ”

” Vår dotter var 5 år när vi blev familj, redan från början planerade vi för uppskjuten skolstart så att hon skulle få tid att känna sig trygg med oss i familjen”

”Personalen på vår förskola var fantastiska, de la upp en individuell plan för vår dotter när hon skulle skolas in och vi fick extra lång tid på oss. Men hon är fortfarande känslig när det kommer ny personal till exempel”

Förskola och skola

Att börja förskolan och skolan är en ny stor omställning i livet och kan kännas spännande, roligt och skrämmande på samma gång. Alla barn har sina unika behov och förutsättningar. Barn som är adopterade har med sig erfarenheter som kan påverka deras vistelse på ett särskilt sätt. Många kan vara extra känsliga för förändringar och separationer. Att börja i förskolan kan bli en påminnelse om att bli lämnad. Vissa reaktioner eller beteenden kan vara en naturlig reaktion på erfarenheter som barnet har varit med om tidigare i sitt liv.

Barn kan också vara ojämna i sin inlärningsförmåga. Det kan till exempel handla om inlärningsproblem som är kopplade till bristfällig språkförståelse, problem med tids- och rumsbegrepp eller koncentrationsproblem.

Många adoptivbarn lär sig sitt nya språk imponerande fort. Att tala flytande innebär inte alltid att man har ett fungerande språk avseende djup och semantisk förståelse. För en del adopterade visar sig inte språkproblemen förrän de möter skolspråket och det kan till exempel uppstå svårigheter med att se samband eller att förstå abstrakta begrepp. Det kan också vara svårt att förstå instruktioner som ställs till en hel grupp. ”Gäller detta också mig? ”

Några allmänna tips att tänka på:

  • Att som förälder förbereda personalen på förskolan inför inskolningen genom att berättar om sitt barn och vad man tror är bra för just för honom eller henne. Om pedagoger och personal inte har kunskap eller tidigare erfarenheter av att skola in barn som adopterats är det extra viktigt att få kunskaper, för att kunna bemöta barnen på bästa sätt.
  • Inskolning kan väcka separationskänslighet. Det är viktigt att man är lyhörd för hur barnet reagerar på förändringen och att det kan ta olika lång tid. Att inte ha för bråttom utan fokusera på att barnet känner tillit och trygghet i sin nya omgivning och skapat god kontakt till en eller två pedagoger.
  • Äldre barn eller barn som är vana vid stora barngrupper kan ibland ge intryck av att anpassa sig väldigt snabbt. Det kan då vara bra att man som förälder ändå är med i förskolan/skolan tillsammans med sitt barn under en längre tid vid inskolningen.
  • Språkutvecklingen hänger ihop med anknytning och i en trygg och förutsägbar värld är det lättare att förstå orsak och verkan och se samband. För att kunna utveckla förståelse för ordens djupare innebörd krävs upplevelser. Barn måste få vara med om, och med sina sinnen uppleva saker för att riktigt kunna förstå vad orden betyder. 
  • Att börja förskolan/skolan är en stor omställning för alla barn och beroende på barnets motoriska, språkliga och sociala färdigheter behöver barnet olika lång tid med sin familj innan hen börjar något helt nytt. För er som adopterar barn i skolåldern fundera över att senarelägga skolstarten. Även om det är skolplikt i Sverige brukar det finnas utrymme för individuella lösningar kring skolsituationen.

Läs mer!

Ta del av andras erfarenheter och upplevelser kring förskola och skolstart. På Facebook har både experter, adoptivföräldrar och adopterade delat sina personliga berättelser. Ni hittar länkar längst ned på sidan.

Här kan ni läsa mer om adopterade barn i förskolan.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023