Har adopterat

Här samlar vi information, tips och råd både till dig som har adopterat och som är adopterad.

Vi vet att frågorna tidvis kan vara många – allt från den första tiden med uppföljningsrapporter, funderingar kring anknytning och skolstart, till tonåren och vägen in i vuxenlivet då barnet behöver stöttning i sina funderingar om ursprung och identitet.

Det är i första hand socialtjänsten som har ett ansvar för att adoptivfamiljer får det stöd och den hjälp de är i behov av efter att adoptionen är klar. Andra som kan erbjuda stöd är, kurator eller psykolog inom barnhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Förskolan, skolan och ungdomsmottagningen kan också erbjuda rådgivning och stöd.

Adoptionscentrum har professionella kontaktpersoner du som medlem kan vända dig till med adoptionsrelaterade frågor som samtidigt kräver kunskaper om svenska vårdkedjan och kontaktpersoner, som själva är adopterade och som finns till för dig som är adopterad och har funderingar och frågor.

Här finns instruktioner om uppföljningsrapporterna.

Tips på stöd i anknytningen.

Vad kan jag tänka på inför en skolstart?

Har du en tonåring? Vad är bra att tänka på?

Läs mer om våra tips inför en återresa.

Ta del av adoptionsrelaterad litteratur, forskning och poddar.

Oroar du dig för något adoptionsrelaterat? Ring oss!

Läs mer om våra samlade tips på externt adoptionsrelaterat stöd.

artikeln uppdaterades 25 augusti 2023