Läs och lyssna

Vill du ta del av andras erfarenheter finns det mycket litteratur, både skriven av adopterade och adoptivföräldrar samt mer forskningsbaserad. Det finns också poddar som rör adoptionsfrågor, för dig som hellre lyssnar än läser.

PODDAR

Adoptionscentrums egna podd Adoption & sånt.

”Adoption & sånt”, en podd för dig som är adopterad, för dig som har adopterat, för dig som kanske går i adoptionstankar, för dig som har någon form av relation till adoption – kanske en vän som är adopterad eller en släkting? Eller för dig som bara vill veta mer om ämnet.

I podden tar vi oss an både solskenshistorier och tragedier! Processer, regler och förordningar. Myndigheter, personporträtt och hälsa. Det finns många ämnen och mycket att berätta.

Du hittar podden på Spotify här.

Eller på Apple här

Podden finns även på alla andra poddplattformar.  

Prenumerera gärna på podden för att bli uppdaterad på när nästa avsnitt kommer.

Hur gör man det? Tryck på ”Adoption & sånt” (på den plattformen du valt för att lyssna på podden) och sedan trycker du på PRENUMERERA. 

Häng med oss!

Småprat om stora frågor – MFoF

Småprat om stora frågoren poddserie i åtta avsnitt från MFoF som ger föräldrar råd om hur de kan samtala med barn om rasism och annan fientlighet. Det handlar om tips, verktyg och inspiration från några av landets främsta experter.

Samtalen leds av Nour El-Refai tillsammans med MFoFs utredare Maria Wikström och Anna Axelsson. Öppna, viktiga samtal som gör det lättare för föräldrar att vara beredda när det är dags att prata med sitt barn om stora frågor.

Poddarna hittar du överallt där poddar finns, men du kan även lyssna direkt på MFoF:s webbplats: www.mfof.se/smaprat.

Du hittar alla åtta poddavsnitten här.

FAKTA

Ett nytt modersmål

Av Lena Höglund Santamarta, logoped, 2021 (läs skriften här)

Skriften ger föräldrar som har adopterat  kunskap om barnens särskilda språkutveckling samt redskap för att kunna förstå och stödja barnens väg in i det svenska språket.

Barnbarn genom adoption

Av Kristina Lindstrand, legitimerad psykolog och psykoterapeut, 2021 (läs skriften här)

Skriften ger mor/farföräldrar till barn som har adopterats kunskap om mor/farföräldraskap genom adoption samt tips och råd för att kunna förstå och stödja adoptivföräldrar och barnbarn.

Anknytning – i adoptivfamiljens vardag

Av Sara Larsson, 2011

Anknytningsteori är ett begrepp som många adoptivfamiljer möter under sin väg till barn. Men vad innebär det i praktiken? I Anknytning – i adoptivfamiljens vardag varvas kortfattad teoretisk kunskap om anknytning med konkreta och handfasta idéer för familjen i vardagen. På detta sätt vill författaren göra teorin om anknytning tillgänglig och tillämpbar för den breda gruppen föräldrar.

Banden som gör oss till familj

Av Mary Juusela, 2010, www.norstedts.com

Att ha ärvt sin pappas potatisnäsa kanske inte är så roligt, men det visar i alla fall ett släktskap. För en adopterad ser familjebanden annorlunda ut. Hur påverkar det identiteten och hur man ser på sig själv och sin familj?

Adoption handlar om släktskap och identitet, kort sagt vad som gör att vi uppfattar oss som en del av en familj. Journalisten och författaren Mary Juusela har träffat och intervjuat tjugonio adoptivfamiljer, tillsammans drygt hundra individer (mammor, pappor, syskon och adoptivbarn), och tillsammans berättar de – i vissa fall smärtsamt och i andra glädjande – om hur de har funnit sina respektive roller som föräldrar och barn.

Anknytning i praktiken

Av Anders Broberg m.fl, 2006

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Författarna redogör utförligt för hur de olika anknytningsmönstren påverkar psykisk hälsa och ohälsa i olika åldrar, samt diskuterar psykoterapi utifrån ett anknytningsperspektiv. Detta är den fristående fortsättningen på Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer.

Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag: vid inskolning, hämtning, samling, lek och vila.

Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer

Av Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, Pia Risholm Mothander, 2006, www.bokus.com

I denna första breda kursbok på svenska ges en heltäckande presentation av anknytningsteorin. Anknytningsteori (del 1) riktar sig till studenter och verksamma inom psykologi och psykiatri, samt barn- och ungdomsrelaterade yrken och utbildningar. Författarna kommer också hösten 2007 ut med Anknytning i praktiken, där de presenterar praktiska och kliniska tillämpningar med anknytningsteoretisk grund.

ATT VARA ADOPTERAD

Den stora gåvan

Av Rebecka Walan, 2020

En berättelse om hur det är att växa upp som adopterad. Författaren delar modigt med sig om tankar, känslor och hopp som en sökning efter rötter kan innebära. Hennes målande berättelse om sökandet efter sin biologiska bakgrund är välskriven och har ett driv som gör att man vill veta mer om de ledtrådar hon önskar ska leda till hennes biologiska pappa.

Såna som du ska inte va här

Av Marika Karlsson, 2018

I ”Såna som du ska inte va här” berättar komikern Marika Carlsson personligt om de händelser som har format henne till den hon är i dag. Om hur det är att vara adopterad från Etiopien. Hur det är att växa upp i en kristen familj, vara fanatisk pingstvän och vilja frälsa hela världen. Att vara homofob och sedan bli förälskad i en kvinna. Om sökandet efter rötter och rädslan för vad det skulle innebära för hennes egen identitet.

Det är en historia om dagens Sverige, om utanförskap och gemenskap, om modet att både fatta obekväma beslut och att våga ta emot den stora kärleken.

Sluta aldrig gå: Från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Norrland

Av Christina Richardsson, 2016

En berättelse om att överleva i vitt skilda världarChristina föddes som Christiana Mara Coelho i Brasilien där hon bodde tillsammans med sin mamma i en grotta. Senare flyttade de till en kåkstad i Sao Paulo och bodde även på gatan där de tiggde, svalt och utsattes för fysisk och psykisk misshandel. Som sjuåring hamnade Christina och hennes lillebror på barnhem. När hon var åtta år gammal adopterades hon och hennes lillebror, mot sin och sin mammas vilja, till Vindeln i Västerbotten.

Adoption – låta själen läka

Av Karolina Skyldberg, 2016, www.bokus.se

En berättelse om Carolinas återresa till ursprungslandet där hon träffade sin biologiska mamma. Boken svarar också på frågan ”vad hände sen?”. Carolina bjöd in sin mamma till Sverige och hon kom och bodde hemma hos Carolina i 5 veckor. Carolina beskriver sin fysiska och inre resa. Också tankar från den biologiska mamman, adoptivmamman och maken finns nedtecknade i boken.

Adoption: Den stora återresan

Av Mary Juusela, 2014, www.bokus.com

Marys två böcker Adoption: Banden som gör oss till familj och Den stora återresan är resultatet efter att hon har träffat och intervjuat 700 adoptivfamiljer mellan åren 2003-2014.

Hon är arg

Av Maja Lee Langvad, 2014

Maja Lee Langvad är arg: arg på sin biologiska mor som följde grannkvinnans råd, arg på sin adoptivmor som trodde sig veta vad som var bäst för henne. Hon är arg på sina vänner för att de ser det som en mänsklig rättighet att skaffa barn, hon är arg på sig själv för att hon är arg på dem. Hon är arg på att hon har sett sig själv som vit. Hon är arg på att hon inte är vit, nu när hon ändå har sett sig själv som vit. Hon är arg över att få höra att hon ser ut som Yoko Ono.

Hon är arg över att hon är arg.

Hon är arg är ett poetiskt och ursinnigt vittnesmål om upplevelsen att vara adopterad, men också en kritisk granskning av den adoptionsindustri som omsätter 15 miljoner dollar per år enbart i Sydkorea. Här blandas reflektioner kring arv, etnicitet, genus, krig och global jämlikhet med en djupt personlig berättelse från Danmark och Seoul.

Gul utanpå

Av Patrik Lundberg, 2013

Jong Dae föddes i Sydkorea 1983. När han var nio månader adopterades han till Sverige. Där fick han namnet Patrik Lundberg. När Patrik fick möjlighet att resa till Sydkorea och studera ställdes allt på ända. Där tvingades han konfrontera både sina egna och andras fördomar och dessutom konfrontera sanningen om sin biologiska familj.

Gul utanpå är en berättelse om utanförskap och tillhörighet. Om hur det är att inte känna sig hemma någonstans. Det är också en livsomvälvande resa och ett sökande. Efter rötter. Efter ursprung och biologisk tillhörighet.

Adopterade får barn

Av Anna von Melen, 2007, www.mfof.se

Berättelser av adopterade

På jakt efter Mr Kim i Seoul

Av Sofia French, 2005

”Är det här en adoptionsbok? Javisst, men framför allt tror jag att boken är ett personligt vittnesbörd om en uppväxt och ett vuxenblivande, en berättelse om de olika – mentala och bokstavliga – resor det innebär.

På jakt efter Mr Kim i Seoul utspelar sig under loppet av ett år. Året då jag var besatt av Korea. Året då jag lämnade min familj för att flyga sträckan Stockholm – Seoul tre gånger. Mitt livs tre allra nödvändigaste resor”

Blod är tjockare än vatten

Av Astrid Trotzig, 1996

Astrid Trotzig kom till Sverige som adoptivbarn 1970, fem månader gammal. Hennes berättelse handlar om kluvenhet i att vara varken svensk eller korean, och om en resa tillbaka till det främmande landet.

Shamrock

Av Christina Lundquist & Mattias Waesterberg

Mattias Waesterberg gjorde en återresa till Jamaica med sin familj när han var tonåring. Tillsammans med sin mamma Christina Lundquist, har han skrivit boken Shamrock, som handlar om en återresa, en kris och återhämtandet.

FÖRSKOLA

Ska jag vara här? – Om adopterade barn i förskolan

Publikationen är producerad av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA (läs skriften här).

Skriften vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer. Denna skrift är också värdefull för föräldrar som har adopterade barn i förskolan.

Anknytning i förskolan: vikten av trygghet för lek och lärande

Av Malin Broberg m.fl., 2012

Anknytning i förskolan är en bok som visar att trygga relationer är en förutsättning för lärande, särskilt för små barn. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag: vid inskolning, hämtning, samling, lek och vila.

Adopterade barn – vägledning för förskolan

Av Dan och Lotta Höjer, 2005

Boken är skriven av ett par adoptivföräldrar för att personal i förskolan ska kunna förstå och bemöta ett adopterat barn och dess föräldrar. Innehåller konkreta råd och förslag till hur personal kan agera i olika situationer.

BARN/UNGDOM

Rune byter liv

Av Suzanna Peterson Kero, 2018, www.idusförlaget.se

En bok om utanförskap, mobbning och främlingsfientlighet, men också om stort mod och vänskap.

Rune går på mellanstadiet och drömmer om att vara som alla andra. Men det är han inte. Inte så länge han har en svart lucka i sitt fotoalbum. Inte så länge Zara och Linn kallar hans mamma och pappa för plastföräldrar. Och ingenting blir bättre av att Studsen börjar i klassen. Rune är adopterad och försöker minnas vem han var innan han kom till Sverige. Till fotbollen, trumpeten, skolan, läxorna, kanelbullarna och tandläkaren. En dag åker hans klass på utflykt och då händer något som förändrar allt för Rune.

Siri, rymlingen och smugglargropen

Av Katarina De Verdier, 2017, www.adlibris.com

Siri kryper in i en dold tunnel på mammas jobb. Hon hör röster avlägset. Vem är det som stulit diamanten? Och varför hittar de en plast-orm med ett kryptiskt meddelande vid sommarstugan? När presidenten ber henne förvara beviset på ett säkert ställe, ställer hon såklart upp. Men vem är skuggan som förföljer dem? Följ med Siri på fyra nya äventyr tillsammans med gamla och nya vapendragare. Boken passar bra för högläsning och är fristående från Siri, Superhjälten och guldringen.

Oliver, Linn och kinakusinerna

Av Maria Aminoff, 2012, www.adlibris.com

Oliver och Linn är dagiskompisar. Linn är adopterad från Kina. Hennes mamma och pappa åkte och hämtade henne på ett barnhem i Kina och nu – efter en omtumlande resa – är ”hemma” mamma och pappa, Linns rum och dagis, Oliver och kinakusinerna samt alla andra nära och kära i Sverige. Genom boken får barn en förståelse för vad en adoption innebär.

Stålmannen, Moses och jag – adopterade berättar

Av Dan och Lotta Höjer, 2011, www.adlibris.com

Denna bok är den självklara läsningen för alla adopterade barn i åldern 9–12 år som bär på funderingar och tankar kring sitt ursprung och sin situation. I krönikor, insändare, dikter och intervjuer berättar adopterade barn och vuxna bland annat om att ha två mammor och två pappor samt att vara svensk på insidan men se ”osvensk” ut och mycket, mycket mer.

Tekla, Tiger och JAG-boken

Av Mi Karlsson Bergkvist, 2009, www.adlibris.com

Boken om Tekla Tiger tar upp ämnet om att vara annorlunda i allmänhet och som i Teklas fall, vara adopterad.

Alice från Kina

Av Anders Jansson, 2008, www.bokus.com

Alice är född i Kina men adopterades av en svensk familj när hon var ungefär ett år gammal. Den här boken är berättelsen om hur hennes nya familj reste till Kina för att hämta hem sin lilla dotter. Boken är fylld med vackra, varma bilder på mötet mellan Alice och hennes nya familj och mötet mellan två kulturer.

ALLMÄNT

Bära barnet hem

Av Cilla Naumann, 2015

I Bära barnet hem reser berättaren till andra sidan jorden för att hennes son, Adam, ska få träffa sin biologiska mor. Förberedelserna är förknippade med stor oro. Var kommer han att höra hemma nu? Samtidigt är berättarens egen mamma långsamt på väg in i en glömska där tiden är i oordning och det är oklart vem som är mor till vem. Detta är också berättelsen om Ana, som inte har någon far eller mor, inga barn heller, men som passar andras barn: matar dem, älskar dem, vakar över både dem och den blå dörren i huset mittemot, barnhemmets dörr där föräldrar lämnar in sina barn och sedan försvinner. Bära barnet hem är en roman som med skärpa och innerlighet berättar om vad en mor är: om att föda barn, lämna bort barn och om att bära barnen hem.

Adopterad från ett annat land

Av Annika Grünewald – Ann-Charlotte Gudmundsson – Monica Lind – Kerstin Paues Odqvist, 2015. www.bokus.com

Fler än femtio tusen barn har adopterats från utlandet. Boken Adopterad från annat land handlar om varför barnen övergavs och hur de fick adoptivföräldrar. Korta berättelser från verkligheten och rikligt med fotografier kompletterar beskrivningar av samarbetet med ursprungsländerna.

Längtan bor i mina steg

Av Klara Zimmergren, 2014, www.bokus.com

Klara Zimmergren berättar i Längtan bor i mina steg om sitt liv och om sin starka önskan att få barn. Med skarp iakttagelseförmåga och varm humor skildrar hon avgörande händelser i dagboksliknande form. ”Kan man leva som vanligt om man får benen undansparkade hela tiden?” frågar hon sig när hon ska beskriva den slingriga vägen fram och de tröstlösa försöken att bli gravid.

FILMER

Längtar du? – är en kort film som handlar om glädjen att leva med barn.

Nyfiken på adoption? – är en film om att få besked om barn.

artikeln uppdaterades 25 april 2023