• Hem
 • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Adoptionscentrum med org. nr. 802004–7737 och adress Box 1188, 171 23 Solna, är personuppgiftsansvarig vad gäller behandlingen av personuppgifter på Adoptionscentrum och att behandlingen följer gällande dataskyddslagstiftning.

Adoptionscentrums integritetspolicy beskriver hur vi behandlar olika personuppgifter och till vilka ändamål kopplade till verksamheten. Föreningens verksamhet omfattar tre huvudområden; medlem, förmedling och bistånd, vilka bedrivs genom ett centralt kansli i samarbete med ett antal lokala medlemsorganisationer ute i landet (här kallat lokalavdelningar). Insamling av gåvor till biståndsverksamheten sköts därutöver genom en insamlingsstiftelse, Föräldralösa Barn, medan arbetet verkställs av Adoptionscentrum. Inom ramen för medlemsverksamheten bedriver kansliet en verksamhet under benämningen Resor och Rötter.

Behandling av personuppgifter

I denna policy används samma termer som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) använder för att beskriva verksamheten. Adoptionscentrum behandlar personuppgifter för nödvändiga ändamål för att kunna bistå med rätt service inom våra olika verksamheter. Med personuppgifter menar vi till exempel kontaktuppgifter, personnummer, fotografier och kontouppgifter. Vissa av verksamheterna kräver att vi behandlar känsliga personuppgifter, vilket motiveras genom vår rättsliga förpliktelse. Med känsliga uppgifter menar vi till exempel medicinsk hälsa, etniskt ursprung och uppgifter om sociala förhållanden.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter insamlas i regel av dig som uppgifterna gäller. Vi kan komma att behöva komplettera dina uppgifter från andra publika tillgängliga register, exempelvis SPAR. Utöver de ändamål som anges nedan kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in.

Verksamhetsområde och ändamålBehandlarLaglig grund
Medlem
Bistå med medlemsservice till exempel utskick av tidning, inbjudningar, avier samt enkäter. Uttag av statistik. Söka ett specifikt adoptionsärende.
Personuppgifter
Avtal Intresseavvägning
Lokalavdelningarna
Lokalavdelningarna är egna juridiska personer som själva ansvarar för hanteringen av personuppgifter.
Adoptionscentrum delar personuppgifter med lokalavdelningarna för att dessa ska kunna bedriva sin lokala medlemsverksamhet.
Personuppgifter
Intresseavvägning
Bistånd
Insamlingskampanjer för Föräldralösa Barn. Bistå med givarservice exempelvis tackbrev och utskick med aktuell information om Föräldralösa Barns arbete.
Personuppgifter
Avtal Intresseavvägning

Förmedling – Adoptionssökande
Bistå med nödvändig service för att kunna utföra förmedlingsplikten.
Personuppgifter
Känsliga personuppgifter
Avtal
Rättslig förpliktelse
Förmedling – Genomförd adoption
Adoptionscentrum har skyldighet, enligt lag, att bevara adoptionsdokument så länge det kan antas ha betydelse för den som förmedlats för adoption genom Adoptionscentrum, eller för honom eller henne närstående personer.
Personuppgifter
Känsliga personuppgifter
Avtal
Rättslig förpliktelse
Resor och Rötter
Bistå med individuellt anpassat råd och stöd i samband med (upp)sökning och återförening av biologiskt och kulturellt ursprung. Kopiera adoptionshandlingar.
Personuppgifter
Känsliga personuppgifter
Avtal
Rättslig förpliktelse
Hemsidan
Bistå med information om vår verksamhet samt riktad information till våra medlemmar.
Personuppgifter
Samtycke
Intresseavvägning

Överföring och delning av personuppgifter till tredje part

För att Adoptionscentrum ska kunna fullfölja våra ändamål kan vi komma att behöva överföra och/eller dela dina personuppgifter med tredje part.

Överföring och delning av personuppgifter till tredje part inom Sverige

Adoptionscentrum delar personuppgifter till lokalavdelningarna när dessa behövs för att kunna bedriva deras verksamhet. Adoptionscentrum delar personuppgifter till Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse, för att kunna samla in medel till biståndsprojekt. Adoptionscentrum har även avtal med så kallade personuppgiftsbiträden för att kunna utföra av oss beställda tjänster, till exempel print, analys, supporttjänster, webbutveckling och distribution. Adoptionscentrum överför även personuppgifter och känsliga personuppgifter till Riksarkivet. När dina personuppgifter delas med tredje part ska uppgifterna behandlas enligt Adoptionscentrums instruktioner samt endast för ändamål för vilka Adoptionscentrum har samlat in informationen.

Överföring och delning av personuppgifter till tredje part inom EU/EES

För att Adoptionscentrum ska kunna fullfölja ovan beskrivna ändamål kan vi komma att behöva överföra och/eller dela dina personuppgifter och känsliga personuppgifter till tredje part inom EU/EES. Delningen/överföringen sker enligt avtal med dig eller på grund av Adoptionscentrums rättsliga förpliktelse.

Överföring och delning av personuppgifter till tredje part i länder utanför EU/EES

För att Adoptionscentrum ska kunna fullfölja ovan beskrivna ändamål kan vi komma att behöva överföra och/eller dela dina personuppgifter och känsliga personuppgifter till tredje part utanför EU/EES, som inte har samma dataskyddsregelverk som inom EU/EES. Delningen/överföringen sker då enligt samtycke eller avtal med dig alternativt genom Adoptionscentrums rättsliga förpliktelse. Exempel på när delning/överföring är nödvändig är bland annat för att fullgöra vårt åtagande gällande adoptionsförmedling eller när vi bistår med stöd i samband med verksamheten Resor och Rötter. Adoptionscentrum ansvarar inte för hur personuppgifterna behandlas av tredje part utanför EU/EES.

Lagring över tid och gallring av personuppgifter

I enlighet med gällande lagstiftning behandlar vi dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att kunna utföra ovan nämnda ändamål. Beroende av vilken laglig grund som gäller för olika ändamål och verksamhetsområden, kan vi behöva lagra dem olika lång tid. Vi gallrar regelbundet de uppgifter vi inte längre behöver för ett visst ändamål. Om vi behöver spara uppgifter för statistiska ändamål använder vi pseudonymisering eller anonymiserar personuppgifterna.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Adoptionscentrum arbetar aktivt med säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. De datorer/servrar som används för att behandla personligt identifierbar information lagras i en säker miljö inom EU.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ut ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter.

Om du vill kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att ringa 08-587 499 00 eller mejla info@adoptionscentrum.se. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på Adoptionscentrums hemsida.

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för Adoptionscentrum användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig en personligare upplevelse.

Vad använder Adoptionscentrum cookies till?

Vissa cookies som Adoptionscentrum använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Vilken typ av cookies använder vi?

Hur kan jag avaktivera cookies?

Du kan ställa in i din browser så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du stänger av cookies, så lagras inte längre ditt namn och lösenord på någon webbplats.

Ett alternativ är att använda sig av ett tillägg till sin webbläsare som både visar och ger alternativ till att blockera vissa cookies. Exempel på ett populärt sådant verktyg är Ghostery.

Så här gör du för att stänga av användandet av cookies i olika webbläsare:
Safari
 1. Öppna Safari
 2. Välj ”Inställningar” under ”Safari-menyn” och klicka på ”Integritetsskydd”
 3. Du inaktiverar Cookies genom att välja ”Blockera Cookies”
Firefox
 1. Öppna Firefox
 2. Välj menyn ”Verktyg” och klicka på ”Inställningar”
 3. Välj ”Sekretess” och avmarkera valet ”Tillåt att webbplatsen lagrar kakor”
 4. Om det inte fungerar direkt kan du behöva starta om din webbläsare
Chrome
 1. Öppna Chrome
 2. Välj ”Integritet och säkerhet” under ”Inställningar”
 3. Välj ”Cookies och annan webbplatsdata”
 4. Under ”Allmäna inställningar” väljer du ”Blockera alla cookies”
Edge
 1. Öppna Edge
 2. Klicka på ikonen för Edge-menyn
 3. Klicka på ”Inställningar”
 4. Klicka på ”Visa avancerade inställningar”
 5. Scrolla ner till ”Cookies” och välj ”Blockera cookies”

artikeln uppdaterades 03 maj 2023