Medlem

Adoptionscentrum är den organisation som samlar adopterade, deras föräldrar, mor- och farföräldrar och de som längtar efter ett barn. Vi har under drygt 50 års verksamhet fått en helt unik kunskap om adopterades situation både före och efter att de fått nya föräldrar.

Vi kämpar ständigt för att flytta fram adopterades rättigheter genom att sprida kunskap, driva opinion och påverkansarbete. Vi jobbar för att samhället inte bara ska göra det möjligt med rättssäkra och bra adoptioner utan även ta sitt ansvar för alla de tusentals barn som kommit under åren. Det är dina barn, föräldrar, vänner och kolleger. För oss slutar arbetet inte med en genomförd adoption, det är då det börjar!

Som en av våra medlemsfamiljer får du förutom härlig gemenskap även en rad förmåner.

Välkommen att gå med!

Medlemskap i en lokalförening

Adoptionscentrum är uppdelat i 7 aktiva lokalföreningar som anordnar mängder av aktiviteter. Du kan läsa mer om din lokalavdelning under den egna fliken som heter Avdelningarna.

Medlemstidning

Fyra gånger om året ger vi ut vår tidning A: tidskrift om adoption. I den kan du läsa intressanta artiklar och gripande skildringar som berör adoption och vår medlemsverksamhet.

Barnförsäkring

Alla barn som adopteras genom Adoptionscentrum omfattas av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan Adoptionscentrum och Söderberg & Partners.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller under två år med särskilda villkor som specificeras mer detaljerat av Söderberg & Partners. Därefter beslutar du som förälder om du/ni vill fortsätta med försäkringen och får i så fall aviseringar direkt från Söderberg & Partners.

En gruppförsäkring som denna, till skillnad från en individuell försäkring, syftar till att ge ett likvärdigt skydd till alla barn i gruppen till en rimlig försäkringspremie. Den ger en god försäkring till alla, oavsett bakgrund. I individuella fall kan ytterligare en försäkring behövas. Det är därför viktigt att du läser försäkringsvillkoren noggrant och ställer det mot din familjs individuella behov.

Vid eventuella frågor om barnförsäkringen vänligen kontakta Söderberg & Partners på telefon 036-580 15 80.

Resor och Rötter

Som medlem kan du få individuellt stöd i samband med en återresa eller om du som är adoperad vill starta din röttersökning. Vi på kansliet kan även hjälpa dig att boka besök på ett barnhem, en instutition eller ett besök med en fosterfamilj.

artikeln uppdaterades 15 mars 2023