Medlem

Adoptionscentrum är Sveriges största intresseorganisation för adopterade, adoptivföräldrar och deras anhöriga. I mer än ett halvt sekel har vi arbetat med internationell adoptionsförmedling, vilket gett oss en unik kunskap om adopterades och adoptivfamiljers situation och behov.

Medlemskap i en lokalavdelning

Som medlem i Adoptionscentrum tillhör du en lokalavdelning nära dig där förtroendevalda och ideella medlemmar anordnar intressanta och relevanta aktiviteter. Adoptionscentrum har även en rikstäckande avdelning som heter AC Medlem. Kontakta medlem@adoptionscentrum.se om du önskar veta vilken avdelning du tillhör.

Dina förmåner

Kalender

artikeln uppdaterades 26 januari 2024