Medlem

Adoptionscentrum är Sveriges största organisation för adoptivföräldrar, adopterade och deras anhöriga. Vi har under drygt 50 års verksamhet fått en helt unik kunskap om adopterades situation både före och efter att de fått nya föräldrar.

Medlemskap i en lokalavdelning

Som medlem i Adoptionscentrum tillhör du en avdelning nära dig. Adoptionscentrums avdelningar är egna organisationer som ideellt arbetar för adopterade och deras familjer och som anordnar mängder av både fysiska och digitala aktiviteter. Adoptionscentrum har även en rikstäckande avdelning som heter AC Medlem. Kontakta medlem@adoptionscentrum.se om du önskar veta vilken avdelning du tillhör.

Dina förmåner

Kalender

artikeln skapad 23 augusti 2023