Sydafrika

De som adopterar från Sydafrika skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige. Officiella rapporter skrivna av utredaren på kommunen och personliga rapporter riktade till den biologiska familjen är obligatoriska.

Enligt sydafrikansk lag får ingen direktkontakt ske mellan adoptivfamiljer och barnhemmet barnet kommer från. All kontakt måste ovillkorligen ske genom Abba (via Adoptionscentrum). Överträdelser mot detta kan äventyra det fortsatta adoptionsarbetet mellan Adoptionscentrum och Sydafrika.

Om ni, efter rapporteringstiden är över, vill skicka en extra hälsning/brev/foto till barnhemmet går detta bra. Viktigt är dock att även detta går via Adoptionscentrum och Abba.

VIKTIGT! Information om registrering och omregistrering av barn adopterade från Sydafrika samt Instruktioner och blanketter för uppföljningsrapporterna finner du nedan.

Kom-ihåg-listor för återrapporterna till Sydafrika så att datumen för återrapporteringen inte glöms bort:

artikeln uppdaterades 25 april 2024