Serbien

Serbien kräver att kommunen, d.v.s. er socialsekreterare gör uppföljningsrapporter var sjätte månad i tre år. I denna uppföljningsrapport ska de berätta hur de tycker att barnet anpassat sig i sin nya familj och omgivning, och om det skett några förändringar i familjen som påverkar familjesituationen. Adoptionscentrum vidarebefordrar dem till respektive myndighet i Serbien. De skickas till Socialministeriet, det lokala socialtjänstkontoret i barnets födelseort samt barnhemmet/ Foster Care Centret.

Det åligger familjen själv att i god tid inför varje uppföljningsrapport ta kontakt med socialsekreteraren och se till att rapporten blir gjord.

Alla rapporter skall vara översatta till serbiska innan de skickas till Adoptionscentrum.

Översättningarna måste vara korrekta och utförda av auktoriserade översättare t.ex. Boris Havel eller annan av Kammarkollegiet auktoriserad översättare.

Boris Havel: mobil i Kroatien 00385 91 5702322

e-mail: boris@havelpublishing.com

Tidsschema

Fyll gärna i datum i detta schema så att ni kommer ihåg när det är dags att rapportera:

Rapport nr 1 skrivs         av familjen                        ca 14 dagar efter hemkomst

Rapport nr 2 skrivs         av socialsekreteraren        efter 6 månader

Rapport nr 3 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1 år

Rapport nr 4 skrivs         av socialsekreteraren        efter 1,5 år

Rapport nr 5 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2 år

Rapport nr 6 skrivs         av socialsekreteraren        efter 2,5 år

Rapport nr 7 skrivs         av socialsekreteraren        efter 3 år

Utformning

Rapporterna skrivs på MFoF:s mall för uppföljningsrapporter.

Ta fram fyra exemplar av alla rapporter och brev, både av original på svenska och av översättning,

En av dessa kopior av rapporten på svenska är för Adoptionscentrums arkiv.

Ta även fram tre uppsättningar fotografier, tre likadana uppsättningar.

Varje brev och rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

 • Barnets längd och vikt
 • Barnets hälsotillstånd
 • Barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
 • Hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
 • Hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och  familjens vänner.

Fotografier

Med samtliga brev och rapporter ska 5-6 fotografier skickas med. Sätt dem i fotofickor av A4-format. (Till 14-dagarsbrevet räcker det med totalt 3 foton). Fotona bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

Att skicka till Adoptionscentrum

Det är viktigt att rätt antal kopior på återrapporterna kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet.

 • Rapporter: 1 original och 3 kopior
  både av den svenska texten och den serbiska översättningen
  (glöm inte att signera orginalet)
 • Eventuella brev: 1 original och 3 kopior
 • Fotografier: 3 identiska uppsättningar insatta i platsfickor

Spara gärna en kopia hemma av allt ni skickar in till Adoptionscentrum.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

artikeln uppdaterades 31 augusti 2023