Thailand

Uppföljningsrapporter till Thailand är en förutsättning för att slutföra adoptionen. Tre uppföljningsrapporter ska göras av er medgivandeutredare  2, 4 och 6 månader efter hemkomsten med barnet. Under denna period pågår en s.k. samlevnadsperiod i Sverige, innan den thailändska centralmyndigheten, baserat på rapporterna, fattar ett adoptionsbeslut och ger klartecken till att registrera adoptionen.

Instruktioner för uppföljningsrapporterna

Tre uppföljningsrapporter ska göras av er medgivandeutredare 2, 4 och 6 månader efter hemkomsten med ert barn.

Första rapporten får inte göras tidigare än efter två månader, och sedan ska det gå två månader mellan varje rapport. Viktigast är att hembesöket och dateringen för den tredje rapporten är inte mindre än 6 månader efter intervjudatum på DCY.

I rapporterna ska det framgå hur barnet knutit an till er föräldrar, hur barnet utvecklats och anpassat sig i familjen. Rapporten ska skrivas i MFoFs rapportformulär för uppföljningsrapporter.

Översättning

Rapporten ska översättas till thailändska. Det är adoptivföräldrarnas ansvar att anlita översättare genom att kontakta professionell översättare. Förslag på översättningbyrå är:

Almstedt Översättning e-post: info@almstedt.eu   

The Business Translator e-post: bh@the-business-translator.com

Fotografier

Till varje rapport bifogas 4-6 fotografier insatta i plastfickor av A4-format. Texta på baksidan av varje foto barnets thailändska namn och det svenska samt ert efternamn, Sweden, årtal och vad bilden föreställer. I Thailand vill man se foton på hela familjen tillsammans, inte enbart på barnet.

Om andra barn från Thailand är med på bilderna, texta gärna både deras thailändska och deras svenska namn. DCY tycker det är roligt att se att ”deras” barn träffas.

Skicka till Adoptionscentrum

  • 1 original av rapporten på svenska och översättning till thailändska
  • 1 uppsättning fotografier

Ovanstående skickar Adoptionscentrum vidare till DCY. De används som underlag för deras beslut om att låta registrera adoptionen.

Bifoga även:

  • 1 kopia av rapporten på svenska och översättning till thailändska. Kopian sparas i akten hos Adoptionscentrum.

Adoptionens slutförande

När DCY fått de tre uppföljningsrapporterna tas ärendet upp igen i adoptionsstyrelsen för beslut om registrering. Vanligtvis brukar detta ta ca två till tre månader. När vi fått besked från DCY att adoptionen får registreras sänder vi en ansökningsblankett och instruktion till er. Registreringen sker på den thailändska ambassaden i Stockholm. Registreringen kan göras per post eller genom ett personligt besök.

När registreringen hos ambassaden är klar skickar ni en kopia av registreringen till Adoptionscentrum. Därefter vidarebefordrar vi kopiorna till DCY/CAC och begär att de utfärdar Artikel 23-intyg enligt Haagkonventionen. Så fort vi erhåller intyget vidarebefordrar vi detta till er och därefter registrerar ni adoptionen hos Skattemyndigheten.

Medborgarskap

Då adoptionen är genomförd blir barnet automatiskt svensk medborgare, förutsatt att barnet är under tolv år och minst en förälder är svensk medborgare.

Den thailändska lagen ger inte möjlighet för omyndiga adoptivbarn att upphäva det thailändska medborgarskapet även om hen har fått ett annat medborgarskap. Därmed kan inte heller adoptivföräldrarna göra det å barnets vägnar. En adopterad som är myndig, 20 år, kan få sitt thailändska medborgarskap upphävt genom en deklaration enligt särskilt formulär, antingen på thailändska ambassaden i Stockholm eller hos myndighet i Thailand.

Den adopterade kan aktivera sitt thailändska medborgarskap i myndig ålder på den lokala myndighet där han/hon är anmäld som utflyttad. Då erhålls thailändskt id-kort och pass. För pojkar kommer då frågan om militärtjänst upp. I de få fall som Adoptionscentrum känner till var det okomplicerat att ”tacka nej” till erbjudandet.

Försenad rapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid.

artikeln uppdaterades 18 januari 2023