Vietnam

Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Totalt 6 rapporter skickas till Vietnam. Efter 6 månader görs en uppföljningsrapport ”Follow-up report” av er socialsekreterare. Uppföljningsrapporten sänds tillsammans med ca sex fotografier till DA. Därefter skickas rapporter med 6 fotografier en gång i halvåret tills barnet har varit i Sverige i tre år. 

Alla rapporter ska översättas till vietnamesiska av auktoriserad översättare och försedda med översättarens stämpel, och skickas in till Adoptionscentrum. tillsammans med två uppsättningar kopior.

Instruktioner för uppföljningsrapportering

Ett krav för att få adoptera från Vietnam är återrapportering till Vietnam om barnet. Innan adoptionen förband ni er att sända ett antal uppföljningsrapporter.

Rapporterna ska sändas punktligt, så ni behöver vara ute i god tid. Glöm inte att skriva under rapporterna. Har du frågor kring rapporteringen kan du vända dig till Anneli Bonells Björklund, abb@adoptionscentrum.se, tel. 08-587 499 29.

Uppföljningsrapport efter sex månader skrivs av socialsekreteraren, övriga rapporter skrivs av er.

Tidsschema

Den första rapporten, uppföljningsrapporten, skickas ca sex månader efter hemkomsten. Den skrivs av er socialsekreterare. Denna rapport ska översättas till vietnamesiska. Det svenska originalet, översättningen av rapporten i tre exemplar samt sex foton i tre omgångar skickas till Adoptionscentrum, Vietnamgruppen.

Halvårs- och årsrapporterna skriver ni själva. Den första sänder ni ett år efter att ni kommit hem med ert barn (sex månader efter socialsekreterarens rapport), sedan var sjätte månad under de tre första åren. Rapporten ska översättas till vietnamesiska. Ett svenskt original, tre exemplar av den vietnamesiska översättningen samt sex foton i tre omgångar sänds till Adoptionscentrum, Vietnamgruppen. Varje exemplar ska vara undertecknad av er båda.

Utformning

 • Barnets namn (vietnamesiskt och svenskt)
 • Födelsedatum
 • Datum för ankomst till Sverige
 • Adoptivföräldrarnas namn och adress
 • Namn på provinsen och det barnhem barnet kommer ifrån 

Vidare ska rapporten innehålla:

 • Barnets längd och vikt
 • Barnets hälsotillstånd
 • Barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
 • Hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
 • Hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släkt och familjens vänner

Skicka rapporterna till Adoptionscentrum, Vietnamgruppen, Box 1188, 171 23 Solna.

Mottagare i Vietnam är:

 • Det barnhem som barnet kommer ifrån
 • Peoples Committee i den provins som barnet kommer ifrån
 • DA, Ministry of Justice

Översättning

Tips på översättare till vietnamesiska:                                                                            

Viet-Verbum Nguyen Minh Hung, Stövarvägen 12, 756 46 Uppsala, tel: 018-30 42 45

Vietnams Ambassad, Örby slottsväg 26, 125 36 Älvsjö, tel: 08-556 210 70

Viet Verbum översätter från svenska till vietnamesiska och Vietnams ambassad översätter från engelska till vietnamesiska.

Fotografier

Till varje exemplar av rapporten läggs sex fina foton på barnet, där barnet syns tydligt. Något av fotografierna bör vara tillsammans med föräldrarna och något bör vara med barnet tillsammans med andra betydelsefulla personer, såsom släktingar eller vänner. Klistra upp fotona på A4-papper. Det går också bra med bilder utskrivna från dator (om kvalitén är bra). Sänd inte bilder på nakna barn eller halvklädda vuxna.

artikeln skapad 02 januari 2023