Indien

Uppföljningsrapporter till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Sex uppföljningsrapporter skall skickas till Indien under två års tid, den första tre månader efter hemskomsten. Alla rapporterna måste vara skrivna av utredaren i kommunen. Rapporterna skall vara på god engelska, om utredaren inte kan tillmötesgå detta krav, behöver rapporterna översättas till engelska av auktoriserad översättare

I rapporterna skall information om barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa ingå. Det är viktigt att barnets anknytning, språkliga utveckling, skolgång, och eventuella problem som barnet har, beskrivs. Även familjens situation och uppfostringsmetoder skall omfattas. Rapporternas skall avslutas med utredarens bedömning och evetuella rekommendationer.

CARA kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen, och ni som adopterar i Indien har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

Fotografier

Till varje rapport bifogas fotografier i det antal som anges för just er kontakt. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, där man ser hur han/hon ser ut nu, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Sätt dem i fotofickor i A4-format (inte sönderklippta foton eller sönderklippta fotofickor) och med text på engelska som berättar om vad bilderna föreställer. Foton utskrivna på fotopapper går också bra. Fotona bör vara av god kvalité.

Skriv alltid namn, årtal och ”Sweden” på baksidan av varje kort eller A4-sida.

Alla tycker att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. När det kommer rapporter från utlandet, så avstannar alltid all annan verksamhet och alla tittar, kommenterar, skrattar och förvånas över förändringen. Det är julafton varje gång!

Bilder på nakna barn, slarvigt klädda barn, pottbilder, bilder på husdjur tillsammans med barn eller dopbilder bör man inte skicka till Indien. Bilder på barn som hjälper till i köket är inte bra, och beskrivningar av hur barnet ”arbetar” i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom många indiska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

Observera att rapporter skrivna av familjen själv och/eller rapporter utan foton inte räknas som rapporter.

Hur sänds rapporterna?

Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum för vidarebefordran till Indien. Skriv ”Rapport till Indien” på kuvertet. Spara en kopia dels för eget bruk och dels som säkerhet om någon rapport skulle komma bort i Indien. Ni slipper då skriva en ny, utan kan bara ta fram den gamla och kopiera den.

E-postadress

Var vänliga skicka med aktuell e-postadress med varje rapport, för att vi snabbt och enkelt ska kunna nå er om det behövs i samband med rapporten.

Regler vid försenad uppföljningsrapportering

Om rapporter uteblir, sänder Adoptionscentrum ut påminnelser enligt nedan:

Tidpunkt anges för när rapporten senast ska vara Adoptionscentrum tillhanda. Om rapporten inte inkommer och ni fortfarande inte hört av er när angiven tidpunkt är passerad, skickar vi ytterligare ett påminnelsebrev med uppmaning och ny tidpunkt för när rapporten ska vara inne. De som inte hörsammat dessa påminnelser får ett tredje brev, där vi talar om de åtgärder som kommer att vidtas ifall rapporten inte skickas till Adoptionscentrum inom en viss tid. 

Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande både hos oss på Adoptionscentrum och i barnens ursprungsland. Om vi trots alla påminnelser inte hör av er görs därför en anmälan till Socialtjänsten i er hemkommun.

artikeln skapad 30 december 2022