Madagaskar

Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen. Den madagaskiska adoptionsmyndigheten kräver av Adoptionscentrum/myndigheterna i Sverige att vi tar ansvar för uppföljningsrapporteringen. Ni som adopterar från Madagaskar har genom er namnteckning accepterat att skicka rapporter efter ert barns ankomst till Sverige.

Den första rapporten ska skrivs av er utredare sex månader efter hemkomst, nummer två sex månader efter det. Därpå följande rapporter sker sedan med ett års mellanrum fram tills dess barnet blir myndigt. Exempelvis, om ni kommer hem 1 januari 2019 ska första rapporten skrivas 1 juli 2019, nummer två 1 januari 2020, nummer tre 1 januari 2021, nummer fyra 1 januari 2022 osv.

Medborgarskap

Många adoptivföräldrar undrar om barnet kan behålla sitt tidigare medborgarskap. Ett madagaskiskt barn som adopteras av utländsk medborgare, kan erhålla madagaskiskt medborgarskap den dag hon/han fyller 18 år. Det är därefter möjligt att ha dubbelt medborgarskap.

Instruktioner för återrapporterna

Ansvarig för återrapporterna hos Adoptionscentrum är Hector Lagerwall (08-587 499 40).

Återrapportering sker tills barnet blir myndigt. Två sorters rapporter skrivs till Madagaskar

Er första rapport, 6-månadersrapporten

Er utredare har skyldighet att senast ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i hans/hennes nya familj. Detta krävs även av den madagaskiska lagen. Be även utredaren att, om möjligt, använda vår franska översättning av blanketten ”uppföljningsrapport” så att era översättningskostnader blir lite lägre, den kallas ”Rapport relatif à l’integration”. Rapporten skrivs alltså av er utredare sex månader efter hemkomst och skickas till Madagaskar senast sju månader efter er hemkomst.

Rapporten ska översättas av auktoriserad översättare.

En 6-månadersrapport innehåller:

1. Försättsblad (mall)  (Översättning och hjälp för att fylla i försättsblad)

2. Själva rapporten på franska (mall för översättaren)

3. Foton (läs mer under rubriken foton)

Vad Adoptionscentrum gör med rapporterna:

1. Det franska originalet av rapporten (skickas till centralmyndigheten). Foton skickas med.

2. En fransk kopia av rapporten (skickas till barnhemmet). Foton skickas med.

3. En svensk kopia av rapporten som förvaras i er akt hos Adoptionscentrum. Inga foton till Adoptionscentrum.

Årligen återkommande rapporter

Ett år efter ni har kommit hem med ert barn skrivs den första årsrapporten, resterande rapporter skrivs sedan årligen samma månad fram tills barnet är 18 år. Exempel, om ni kommer hem 1 januari 2016 ska första årsrapporten skrivas 1 januari 2017, nästa 1 januari 2018 osv.

Årsrapporterna kan ni skriva själva men för översättningen bör ni använda er av en professionell översättare så tillvida ni inte är mycket duktiga på franska. Med mycket duktiga på franska menar centralmyndigheten att ni ska ha stor vana att skriva texter på franska och inte använda er av ”Google-översättningar”.

Årsrapporten ska ni skriva med utgångspunkt från dokumentet ”Årsrapport svenska”. För korrekt ordval på franska, dvs. samma som Madagaskars centralmyndighet använder, be översättaren använda sig av dokumentet ”Årsrapport franska”. Beskriv hur ert barn mår. Berätta hur han/hon utvecklas, om språket och om olika barnaktiviteter. Mat- och sovvanor är viktigt när barnet är litet. Ta gärna med några rader om resultaten från barnavårdscentralen för de små barnen och berätta kort vad läkaren sagt. Berätta om umgänget med far- och morföräldrar och andra släktingar, om helger och semestrar. När barnen blir större bör ni berätta hur det går i skolan, med kompisar, fritidsaktiviteter etc. Var inte rädda för att även skriva om eventuella problem och svårigheter. Och allra viktigast av allt! Glöm inte att berätta hur mycket ni älskar ert barn!

En årsrapport innehåller:

1. Själva återrapporten, daterad samt signerad av båda föräldrarna. (mall)
                                (Översättning och stöd om ni vill fylla i framsidan själva)

2. Foton (läs mer under rubriken foton)

Att skicka till Adoptionscentrum:

1. Det franska originalet av rapporten (skickas till centralmyndigheten). Foton skickas med.

2. En fransk kopia av rapporten (skickas till barnhemmet). Foton skickas med.

3. En svensk kopia av rapporten som förvaras i er akt hos Adoptionscentrum. Har ni bara rapporten på franska, skicka denna. Inga foton till Adoptionscentrum.

Foton

Till varje rapport bifogas minst åtta fotografier i två uppsättningar (en till barnhemmet och en till centralmyndigheten). Fotografierna ska vara insatta i fotofickor av A4-format (3-6 bilder per sida) eller upplimmade på A4-papper. Det går också bra med bilder utskrivna från dator (om kvalitén är bra). Skriv en text på franska, möjligtvis på engelska, som berättar om vad bilderna föreställer.

Alla tycker de att det är mycket spännande att se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. De ska visa på barnets sociala integration i olika situationer (omgivning, aktiviteter etc.) alltså kan de vara bilder på barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Visa gärna när ni gör aktiviteter tillsammans som t.ex. går i kyrkans barntimmar etc. Någon eller ett par av bilderna kan vara närbilder.

Bilder på nakna barn bör man inte skicka till Madagaskar. Bilder på barn som hjälper till i t. ex köket kan vara känsligt och beskrivningar av hur barnet ”arbetar” i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom en del madagaskiska familjer faktiskt använder barn som tjänstefolk och det finns en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

Samtliga rapporter sänder ni till:

Adoptionscentrum
Rapport Madagaskar
Box 1188
171 23 Solna

Vi rekommenderar er att alltid behålla en kopia hemma av allt ni skickar till Adoptionscentrum för vidarebefordring till Madagaskar. Det är bra att ha för att vara säker på vad ni redan skickat och också för att det blir en värdefull dokumentation av barnets första år tillsammans med er!

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

artikeln uppdaterades 18 januari 2023