Etiopien

Socialsekreteraren har skyldighet att cirka ett halvår efter er hemkomst göra ett hembesök och följa upp hur det går för barnet i familjen. Om hen inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av en auktoriserad översättare.

Två månader efter barnets hemkomst är det dags för den första rapporten, som ska bestå av det ifyllda rapportformuläret och foton.

När ni varit hemma i sex månader skickar ni den andra rapporten som ska bestå av rapportformuläret, foton, socialförvaltningens uppföljningsrapport samt tingsrättsbeslutet. Detta ska vara försett med laga kraft stämpel. 
Både uppföljningsrapporten och tingsrättsbeslutet ska vara översatt av en auktoriserad översättare.

Den tredje rapporten ska skickas cirka ett år efter hemkomsten därefter ska ni fortsätta att rapportera en gång per år tills barnet fyllt 18 år. Alla rapporter ska bestå av rapportformulär och foton.

Samtliga rapporter, tingsrättsbeslut, fotografier ska skickas med e-post till Adoptionscentrum.

Återrapporter:

Formulär till årsrapport finns här.

Vi rekommenderar att ni använder den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader. Den kan laddas ner här.

De ifyllda formulären sparas och skickas digitalt med följande filnamn:
 ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Report”
Exempel: 2001, Dawit, Anders Andersson/Report

Tingsrättsbeslut:

Tingsrättsprotokollet med ”i laga kraft-stämpel” översätts till engelska av auktoriserad översättare (Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under snabblänk Sök translator online).

Översatt tingsrättsbeslut scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Adoption Decree”

Follow-up:

Socialförvaltningens uppföljningsrapport översätts till engelska av auktoriserad översättare, scannas och skickas digitalt med följande filnamn:
”Barnets ankomstår Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Follow-up”

Fotografier:

Till alla rapporter ska bifogas en A4-sida med fotografier, varav ett foto av barnet tillsammans med föräldrar och ev syskon. Notera att ni ska sammanställa fotona till en sida och inte skicka en fil för varje foto, kommentera gärna fotot med vem som är avbildad. Fotosidan skickas digitalt med följande filnamn:
 ”Barnets ankomstår till Sverige, barnets etiopiska namn, pappas tilltalsnamn och efternamn/Photo”

Adresser:

Dokumenten i pdf-format samt fotografierna mailas till: etiopienrapporter@adoptionscentrum.se

Observera att man inte kan ställa frågor till den mailadressen. Vid oklarheter kring rapporten går det bra att kontakta Anneli Bonells Björklund abb@adoptionscentrum.se, 08-587 499 29.

Sedan hösten 2012 återgick Ministry of Women, Children and Youth Affairs (MOWCYA) till att kräva återrapporter för alla adopterade tills barnet fyllt 18 år.

Vi skriver ut era rapporter och fotografier och skickar alla till MOWCYA. De skickas dessutom till repektive barnhem utom Kids Care, som har undanbett sig fler rapporter.

År 2015 upphörde Gunnel Nahums uppdrag för Adoptionscentrum. Gunnel finns dock kvar i Addis och om ni har planer på att göra en resa dit, är ni välkomna att höra av er till henne. E-post: gunnelnahum@gmail.com.

artikeln uppdaterades 18 januari 2023