Taiwan

Uppföljningsrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Föräldrar som har adopterat barn från Taiwan har rapporteringsskyldighet till organisationerna Cathwel Service och Good Shepherd Social Welfare Foundation – St Lucy. Även familjer som har adopterat via Barnens Vänner och Christian Salvation Service, CSS, rapporterar via Adoptionscentrum. När det gäller Cathwel Service rapporterar man under minst sju år efter att barnet har kommit till Sverige och i vissa fall kan rapporteringen pågå tills barnet fyller 18 år. När det gäller St Lucy rapporterar man tills barnet fyller 18 år. Även till CSS rapporterar man tills barnet fyller18 år.

Detta framgår av:

  • Post Adoption Agreement från Cathwel Service 
  • Post – Placement Report Agreement från St Lucy som familjen skriver på under adoptionsprocessen. Antal bilder som ska bifogas preciseras också i dessa dokument.

Observera att det är viktigt att boka tid med utredaren från kommunen så snart ni kommit hem med ert barn eftersom den första uppföljningsrapporten till Cathwel Service ska skickas till Taiwan redan tre månader efter hemkomst respektive fem månader efter hemkomst till St Lucy.

Varje rapport bör inledas med barnets nya och gamla namn, födelsedatum, datum för barnets ankomst till Sverige samt adoptivföräldrarnas namn och adress. Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

  • Barnets längd och vikt
  • Barnets hälsotillstånd
  • Barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
  • Hur barnet och familjen anpassat sig till varandra
  • Hur barnet trivs på förskolan, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och familjens vänner

Med samtliga rapporter ska fotografier skickas med. Fotona bör inte visa bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

Rapportschema för Cathwel Service

Under det första året rapporterar man var tredje månad;

1. Rapporten skickas tre månader efter hemkomst

2. Rapporten skickas sex månader efter hemkomst

3. Rapporten skickas nio månader efter hemkomst

4. Rapporten skickas ett år efter hemkomst

Därefter skickar man en rapport per år;

5. Rapporten skickas två år efter hemkomst

6. Rapporten skickas tre år efter hemkomst

7. Rapporten skickas fyra år efter hemkomst

8. Rapporten skickas fem år efter hemkomst

9. Rapporten skickas sex år efter hemkomst

10. Rapporten skickas sju år efter hemkomst

Den andra och fjärde rapporten ska skrivas av medgivandeutredaren från kommunen enligt den mall för uppföljningsrapporter som finns på MFoFs hemsida (som i samband med varje rapport ska göra hembesök hos familjen). Övriga rapporter skriver familjen själv. Alla rapporter skrivs direkt på engelska eller översätts till engelska och laddas upp, tillsammans med foton och videoklipp, genom Sprend eller WeTransfer till mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

Rapportschema St. Lucy

Under de första tre åren rapporterar man var sjätte månad;

1. Rapporten skickas fem månader efter hemkomst

2. Rapporten skickas elva månader efter hemkomst

3. Rapporten skickas 17 månader efter hemkomst

4. Rapporten skickas 23 månader efter hemkomst

5. Rapporten skickas 29 månader efter hemkomst

6. Rapporten skickas 35 månader efter hemkomst

Rapport 3 – 6 fylls i av familjen på engelska i ett speciellt formulär som du laddar ner här: Overseas adoption post-placement report.

Skriv sedan ut formuläret och fyller i det för hand.

Därefter, från fyra år efter hemkomst, skickas en rapport per år tills barnet fyller 18 år.

Den första och andra rapporten ska skrivas av medgivandeutredaren från kommunen enligt den mall för uppföljningsrapporter som finns på MFoFs hemsida (som i samband med varje rapport ska göra hembesök hos familjen). Övriga rapporter skriver familjen själv.

Alla rapporter skrivs direkt på engelska och översätts därefter till mandarin (traditionell kinesiska OBS! ej kinesiska från Kina). Vi rekommenderar att ni använder er av översättaren Teng-Chien Kuo, kallad “Jens”, e-post timtjenko@gmail.com som kommer från Taiwan och är van att översätta texter om adoption.

Uppföljningsrapporterna 1–6 ska skickas i original till Adoptionscentrum som vidarebefordrar till St Lucy. Foton och videoklipp laddas upp genom Sprend eller  WeTransfer till mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

Rapport 7 och följande med foton laddas också upp genom Sprend eller WeTransfer  mejladressen taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

Rapportschema CSS

Rapporter skickas en gång om året räknat från hemkomstdatum, till dess att barnet fyller 18 år. De skrivs av er på engelska eller översätts till engelska av auktoriserad översättare. Till texten bifogas 6-8 bilder som visar barnet enskilt och tillsammans med familjen. Bifoga gärna kort beskrivning av motiven. Skicka rapporterna på mejl till taiwanrapporter@adoptionscentrum.se.

artikeln uppdaterades 22 januari 2024