Nyheter

6 april 2022

Deltagare till studie om adopterades hälsa i arbetslivet

Petra Söderberg, som studerar masterprogram i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, kommer nu att skriva sitt examensarbete. Det ska handla om hur internationellt adopterade upplever sin hälsa i arbetslivet utifrån fördomar, rasism, diskriminering eller annan särbehandling.

28 mars 2022

Låt bistånd vara bistånd

Vi har råd att ge skydd till utsatta människor som flyr kriget i Ukraina utan att ta från biståndsbudgeten. Genom vårt medlemskap i ForumCiv uppmanar vi tillsammans med en rad organisationer våra partiledarna att inte minska på det internationella biståndet utan låta bistånd vara bistånd!

25 mars 2022

Förbundskonferens gick av stapeln 19-20 mars 2022

Efter år av restriktioner och pandemi kunde vi äntligen ses fysiskt för att genomföra vårens förbundskonferens. Representanter från kansliet, förbundsstyrelsen och lokalavdelningarna fanns på plats med ett fullspäckat schema.

24 mars 2022

Återresa till Colombia 2023

Under förutsättning att Adoptionscentrum bedömer att pandemisituationen inte utgör en risk, avser vi att anordna en gruppåterresa till Colombia i februari 2023.

15 mars 2022

Stödlinjen

Vill du prata om din egen adoption eller är anhörig till någon som är adopterad från Ukraina, Ryssland eller Belarus är du välkommen att kontakta oss på stödlinjen: Telefon: 08-587 499 01, Mejl: stodlinjen@adoptionscentrum.se

9 mars 2022

Barnen i Ukraina är i stort behov av hjälp

Vi får många frågor om hur man bäst kan stötta barn och unga i den svåra situationen som råder. Många hör också av sig till Adoptionscentrum och undrar om de kan adoptera ett barn från Ukraina. Men att adoptera ett barn från Ukraina i detta katastrofläge är uteslutet.

1 mars 2022

Om dubbla medborgarskap i Ukraina, Belarus och Ryssland

Med anledning av den rådande situationen i relationen mellan Ukraina, Belarus och Ryssland har Adoptionscentrum fått flera frågor angående adopterades dubbla medborgarskap.

9 februari 2022

Nyfiken på adoption?

Adoptionscentrum bjuder in dig som går i adoptionstankar, men kanske ännu inte kommit så långt i dina planer. Våra adoptionsrådgivare berättar och svarar på frågor.

3 februari 2022

Två av MFoFs uppdrag gällande internationell adoption förlängs

Under 2020-2021 har MFoF genomfört två regeringsuppdrag gällande internationell adoption. Det ena gällde att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade, medan det andra handlade om att genomföra ett pilotprojekt med individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning.

18 januari 2022

Vi utökar vårt samarbete med Taiwan

Från och med 2022 kommer Adoptionscentrum att samarbeta med ytterligare en organisation i Taiwan, Good Shepherd Welfare St Lucy Center i Tainan.

1 5 6 7