• Hem
  • Nyheter
  • Adoptionskommissionen behöver dina tankar

Adoptionskommissionen behöver dina tankar

Vill du bidra till ett viktigt uppdrag? Adoptionskommissionen behöver dina tankar om vilket stöd adopterade behöver!

Adoptionskommissionen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av särskilt stöd till personer som är adopterade. Kommissionen ska lämna förslag på hur stödet ska se ut, vad det bör innehålla och hur det bäst ska organiseras. Kommissionen bjuder nu in till fokusgrupper om stöd till adopterade. Fokusgrupperna vänder sig till dig som är adopterad, till dig som är barn eller partner till någon som är adopterad och till dig som är adoptivförälder.

Mer information finns på Adoptionskommissionens webbsida. S 2021:08 Adoptionskommissionen – Sou.gov.se Där kan du också anmäla dig.   

nyheten skapad 08 november 2023