• Hem
  • Nyheter
  • Nya verksamhetschefer på Adoptionscentrum

Nya verksamhetschefer på Adoptionscentrum

Adoptionscentrum har glädjen att presentera Anna Taxell och Jelena Jovanovic Hansen som nya verksamhetschefer från och med årsskiftet. Deras delade ledarskap kommer att omfatta både rollen som verksamhetschef och som landansvarig. Denna unika lösning är en del av Adoptionscentrums strategi för att möta de komplexa utmaningar som organisationen står inför.

Anna och Jelena har tillsammans över 40 års erfarenhet inom Adoptionscentrum och har under de senaste två åren framgångsrikt delat på ledarskapsansvaret inom förmedlingsverksamheten.

– Vi har sett att vår komplexa verksamhet blir mindre sårbar genom att dela på ansvaret. Vi kan med lätthet täcka upp för varandra oavsett om vi är på plats eller frånvarande, säger Anna.

Adoptionscentrum befinner sig i en tid av förändring där statliga utredningar om internationella adoptioners framtid i Sverige och minskade antal adoptioner sätter press på organisationens resurser och verksamhet. Det delade ledarskapet möjliggör en effektivare anpassning till dessa förändringar samtidigt som det minskar den utsatthet som kommer med rollen som verksamhetschef.

Internationell adoption är en positiv åtgärd när ett barn inte kan få en permanent familj i sitt hemland och främjar barnets bästa när alternativet annars är långvarig institutionalisering utan föräldraomvårdnad.

– Samtidigt kommer vi att lyssna på de olika röster som hörs om internationell adoption, både i vårt samhälle och globalt, och anpassa organisationen för att möta dagens och framtida behov, säger Jelena.

Annas och Jelenas gemensamma ambition är att leda Adoptionscentrum, en av världens största medlemsorganisationer för adopterade och deras familjer, in i en hållbar framtid.

Arbetsområdena förmedling, PAS (Post Adoption Service), bistånd, kommunikation, administration och ekonomi kommer att fördelas mellan Anna och Jelena. Tillsammans kommer de också att stödja Adoptionskommissionen och förbundsstyrelsen.

Varmt tack till tidigare verksamhetschef Kerstin Gedung som går i pension men finns kvar som stöd till organisationen!

nyheten skapad 16 januari 2024