Vem får adoptera?

Vem som får adoptera regleras dels av svensk lagstiftning, dels genom lagar och regler i barnens ursprungsländer. Läs gärna mer om olika länders specifika regelverk här.

Gifta eller sambo?
Svenska adoptionsregler sambopar har samma möjlighet som gifta par att adoptera. Vissa av Adoptionscentrums utlandskontakter kräver dock ett visst antal äktenskapsår. Oavsett krav kan ni anmäla er som adoptionssökande hos Adoptionscentrum, gå utbildningen och påbörja medgivandeutredningen utan att vara gifta.

Samkönade par
Adoptionscentrum kan i dagsläget sända adoptionsansökningar från samkönade par Colombia och Sydafrika. Läs mer om vilka krav som ställs på adoptionssökande i olika länder.

Ensamstående
Adoptionscentrum har flera adoptionskontakter som tar emot ansökningar från ensamstående. Länder som är öppna för ensamstående tänker sig i första hand att den sökande är en kvinna, men det har förekommit att Adoptionscentrum förmedlat adoptioner till ensamstående män.

Några av dessa länder jämställer ansökningar från par och ensamstående, medan andra i första hand väljer två föräldrar till barnen. Det medför att ensamstående i ännu högre grad än par behöver vara beredda på att ta emot ett barn med kända särskilda behov och/eller ett äldre barn. 

Åldersgräns
Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen. Våra adoptionskontakter i olika länder har egna åldersgränser.