AC Uppland – Råd och stöd

Kontaktpersoner

Vi kontaktpersoner är utsedda av lokalavdelningen för att fungera som en länk mellan medlemmarna och Adoptionscentrums kansli i Stockholm. Vi är själva adoptivföräldrar som är intresserade av och väl insatta i adoptionsfrågor. Vi är till för dig när du behöver stöttning och vägledning av någon som förstår vad det är du står i och kan hänvisa dig vidare till andra resurser om så önskas.

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter till adoptivfamiljer och sprida information till intressenter, allmänheten och myndigheter.

Vi håller oss uppdaterade om adoptionssituationen idag genom att ta del av forskning kring adoption samt kontinuerlig information från Adoptionscentrums kansli och andra tunga aktörer inom området. Vi lotsar er gärna rätt i olika adoptionsfrågor och är till för dig som gärna vill prata med andra i samma situation.

Adoptionsrådgivare och resurssamordnare

En resurssamordnar är utsedd av avdelningen och bistår med råd och stöd till exempel om du adopterat ett barn med ett visst funktionshinder eller om du funderar på att göra det. Du kan också få råd om vart du ska vända dig med ett visst problem.

Jag som är resurssamordnare idag heter May och är till för dig som gärna vill prata med andra i samma situation, till exempel om du adopterat ett barn med en viss funktionsvariation eller om du funderar på att göra det. Du kan också få råd om vart du ska vända dig med ett visst problem. Till mig kan även personer som i sitt yrke kommer i kontakt med adopterade och adoptivfamiljer vända sig.

Två kostnadsfria hembesök

AC Uppland erbjuder alla nyligen hemkomna familjer två kostnadsfria hembesök av May, resurssamordnare inom AC Uppland. Detta gäller alla adoptivfamiljer, oavsett organisationstillhörighet. May är mycket erfaren och har ägnat större delen av sitt liv åt barn, barnfamiljer, adopterade och adoptivfamiljer. May har också själv två adopterade barn och flera barnbarn.

Som resurssamordnare är jag till för dig som gärna vill prata med andra i samma situation, till exempel om du adopterat ett barn med en viss funktionsvariation eller om du funderar på att göra det. Du kan också få råd om vart du ska vända dig med ett visst problem. Till mig kan även personer som i sitt yrke kommer i kontakt med adopterade och adoptivfamiljer vända sig. Jag kan också hjälpa dig med att hitta lämpliga nätverk och förmedlar kontakter mellan adoptivfamiljer som stöttar varandra.

Självklart har jag tystnadsplikt.

artikeln uppdaterades 02 februari 2023