Instruktioner för uppföljningsrapporterna

Observera att dessa instruktioner kan komma att ändras! Titta därför igenom instruktionen inför varje ny rapport.

Ansvarig för uppföljningsrapporterna hos Adoptionscentrum är Anneli Bonells Björklund (tel. 08-587 499 29).

Uppföljningsrapporterna kan delas in i två grupper:

1. Rapporter som skrivs av er utredare på kommunen

I samband med att er utredare skriver under samtycke om att adoptionen får fortsätta, skriver han/hon även under en överenskommelse att bistå er med ett visst antal uppföljningsrapporter. Ni  ansvarar för att ta kontakt med er utredare i god tid inför varje rapport. Ni ansvarar också för att låta översätta rapporten, sammanställa den enligt aktuella instruktioner och posta den till Adoptionscentrum.

2. Rapporter som görs av er själva i form av brev.

Samtliga rapporter hanteras konfidentiellt.

Kommunens uppföljningsrapporter

Er utredare ska skriva fyra (4) rapporter, något som hon/han försäkrat Lesotho i och med underskrift av blanketten ”Överenskommelse med Socialnämnd”. Rapporterna ska skickas i följande intervall: 

  • 6 månader efter hemkomst
  • 12 månader efter hemkomst
  • 18 månader efter hemkomst
  • 24 månader efter hemkomst.

Exempel: Om ni kommer hem med ert barn i januari 2020 ska utredarens rapporter skickas i juli 2020, januari 2021, juli 2021 samt januari 2022. Glöm inte att kontakta er utredare i god tid eftersom det kan ta tid att sammanställa rapporten.

I rapporten ska utredaren berätta hur han/hon tycker att barnen anpassat sig i sin nya familj och omgivning och om det skett några förändringar i familjen som påverkar familjesituationen. Be utredaren att använda MFoF:s blankett på engelska, Follow-up report.

Rapporten ska översättas till engelska av auktoriserad översättare, vilket ni ansvarar för. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se under sökfunktionen ”Sök översättare”. Utredaren kan även skriva sin rapport direkt på engelska, om denne känner sig bekväm med detta och får göra det enligt sina direktiv. 

I rapporten ingår också foton av barnet och dess miljö från den aktuella perioden. Ni ansvarar för fotografierna. Mer information finns under rubriken ”Fotografier” längre ner.

För att myndigheten i Lesotho lätt ska kunna se vem rapporten gäller och vilken rapport i ordningen det är, ska ni använda ett försättsblad (Försättsblad till kommunens uppföljningsrapport) som ni sätter först.

Kommunens uppföljningsrapport innehåller alltså:
1. Försättsblad
2. Engelsk översättning av rapporten
3. Originalrapporten på svenska
4. Fotografier

Personliga uppföljningsrapporter

Ni ska skriva tre (3) brev/rapporter. Dessa ska skickas in:

  • 3 år efter hemkomst
  • 4 år efter hemkomst
  • 5 år efter hemkomst

Exempel: Om ni kommer hem med ert barn i januari 2020 skall de personliga rapporterna skickas i januari 2023, januari 2024 samt januari 2025.

Anlita en översättare om ni är osäkra på engelska, annars kan ni själva skriva direkt på engelska. Det är mycket viktigt att språket inte är ett hinder för hur bra rapporterna blir. Berätta vad ni gör under en dag/vecka, hur barnet utvecklas och vad han/hon tycker om/inte tycker om. Berätta om återkommande vardagliga händelser men även om nya upplevelser. Berätta vad ni tänker och känner inför barnet och dess utveckling. Det kan vara svårt att komma ihåg vad som hänt även om det bara rör sig om några månader, så ett tips är att göra någon daglig anteckning om sådant som kan passa att ta med i nästa rapport. Det är förstås viktigt att det framgår av det framgår hur mycket ni älskar barnet.

Datera och underteckna brevet med era förnamn, ej efternamn.

För att myndigheten i Lesotho lätt ska kunna se vem rapporten gäller och vilken rapport i ordningen det är, ska ni använda ett försättsblad (Försättsblad till personlig uppföljningsrapport) som ni sätter först.

Den personliga uppföljningsrapporten innehåller:
1. Försättsblad
2. Personligt skrivet brev/rapport
3. Fotografier

Fotografier

Med varje brev/rapport ska ni bifoga minst 5-6 foton. Sätt dem i fotofickor av A4-format. Ni kan också skriva ut bilder från dator, men de ska då vara av god kvalité (så att de håller att sparas i många år). Skriv en kort kommentar – på bilden eller bredvid – om vad bilden föreställer.

Alla som medverkat till adoptionen är mycket intresserade av att få se hur barnet har det i sin nya miljö, hur det växer och utvecklas. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, dels barnet tillsammans med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kamrater och kusiner. Om ni är två föräldrar ska båda finnas med på bild.

Undvik alltför informella bilder. Bilder på nakna eller kladdiga barn bör man inte skicka till Lesotho. Tänk också på håret så det ser vårdat ut i lesothiska ögon. Bilder på och beskrivningar av hur barnet arbetar i köket, med städning, på tomten etc. är inte lämpliga – hur roligt barnet än tycker att det är – eftersom många i Lesotho faktiskt använder barn som tjänstefolk och det kan finnas en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

Att posta till Adoptionscentrum

Det är viktigt att rätt antal exemplar av rapporterna kommer in till Adoptionscentrum då de skickas till olika ställen i landet – dels till Ministry of Social Development, dels till barnhemmet. En kopia av varje rapport (men ej fotona) sparas hos Adoptionscentrum.

Det som ska bifogas kommunens uppföljningsrapport är:
•  Försättsblad + engelsk originalrapport + svensk originalrapport + en uppsättning fotografier. Fäst ihop med gem! (Till MoSD)
•  Försättsblad + en omgång kopior av ovanstående original + en uppsättning fotografier. Fäst ihop med gem! (Till barnhemmet. OBS! Gäller ej längre till MIS, som stängt.)
• Försättsblad + en omgång kopior. Häfta ihop. (Till Adoptionscentrum. Inga fotografier) 

Det som ska bifogas den personliga rapporten är:
• Försättsblad + engelsk originalrapport + en uppsättning fotografier. Fäst ihop med gem! (Till MoSD)
• Försättsblad + en omgång kopior av ovanstående original + en uppsättning fotografier. Fäst ihop med gem! (Till barnhemmet. OBS! Gäller ej längre till MIS, som stängt.)
• Försättblad + en omgång kopior. Häfta ihop. (Till Adoptionscentrum. Inga fotografier)

Skicka rapporterna till:

Adoptionscentrum
Anneli Bonells Björklund
Box 1188
171 23 Solna

Försenad uppföljningsrapportering

Är det så att ni kommer att bli försenade med någon rapport är det ingen panik, men vi ber er att meddela detta till Adoptionscentrum. Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande i barnets ursprungsland och kan även påverka framtida adoptionsverksamhet.

Kom ihåg att även om er utredare skrivit under en överenskommelse om uppföljningsrapportering, ansvarar ni för att ta initiativet till att de görs, samt att dessa når Adoptionscentrum.

artikeln uppdaterades 03 januari 2023