Colombia

När du adopterar från Colombia får du råd och stöd under vistelsen i landet av vår medarbetare Pilar Escobedo. Hon har arbetat för Adoptionscentrum sedan 1980 och bor i Bogota.

Adoptionscentrum har arbetat i Colombia sedan 1972 och vi samarbetar både med centralmyndigheten ”Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, ICBF, och med tre privata adoptionsbarnhem som har myndighetens tillstånd att arbeta med adoption.

Vem kan ansöka om att adoptera?

Makar/sambo, även samkönade par, och ensamstående som är 55 år eller yngre när ansökan godkänns i Colombia kan ansöka om barn ej fyllda sex år. Par skall ha varit sambo eller gifta i minst två år. Alla sökande måste vara öppna för barn med särskilda behov. 

Den colombianska centralmyndigheten ställer specifika krav på innehållet i medgivandeutredningen. Läs mer här.

Barnen

Barnen är vanligtvis i mellan två och fyra år vid adoptionstillfället, men de sökande måste vara öppna för barn upp till ej fyllda sex år. 

De barn vars bakgrund är utredd för adoption, eller som behöver omhändertas under tiden som deras situation utreds, bor antingen på något av de privata adoptionsbarnhemmen eller i någon av ICBF’s familjehem

Barnen utreds grundligt och omsorgen är mycket god. Alla barn som är tillgängliga för internationell adoption har eller har haft någon form av särskilt behov, men du kommer att få ta del av all information om barnets bakgrund. 

Läs mer om särskilda behov i Colombia

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Colombia och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Colombia?

Colombia är ett stort och naturskönt land på den sydamerikanska kontinenten, med 49 miljoner invånare. I huvudstaden Bogotá bor närmare 7,5 miljoner personer. Språket som talas i Colombia är spanska.

Colombia har under de senaste åren blivit ett populärt resmål för turister från hela världen tack vare sina vackra och välbevarade kolonialstäder, varierande och storslagna natur och fascinerande historia.

Befolkningen härstammar främst från olika ursprungsfolk, spanjorer och från afrikaner som togs till landet som slavar under kolonialtiden, men även från andra invandrade grupper från bl.a. Mellanöstern och Europa. Kultur, musik, mat och andra traditioner i Colombia har spår av landets alla folkgrupper.

Läs mer om Colombia på Regeringskansliets hemsida

Så här går en adoption från Colombia till

Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan, som därefter skickas till Colombia för att godkännas och registreras av ICBF. Vanligtvis genomförs också adoptionen genom ICBF. Om något av de privata adoptionsbarnhemmen behöver nya ansökningar kan ansökan, efter överenskommelse, flyttas över från ICBF till det aktuella barnhemmet. 

När ansökan är godkänd tar det vanligtvis ca två år till besked om barn. Därefter kan du resa till Colombia inom två månader för att träffa ditt efterlängtade barn.

Resan till Colombia och hemkomsten

När du reser till Colombia besöker du först den ort där barnet bor och du får barnet i din vård. Efter drygt en vecka åker ni tillsammans till den stad där adoptionsärendet lämnas in i domstol. När adoptionen vunnit laga kraft kommer ni att vistas i Bogotá i ett par dagar för de sista stegen i processen innan hemresa. Totalt är vistelsetiden 4-6 veckor. 

Eftersom både Sverige och Colombia har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Vid adoption från Colombia förbinder du dig att skicka fyra uppföljningsrapporter under två år efter adoptionen. Alla rapporter skrivs av din hemutredare. 

Läs mer om uppföljningsrapporter till Colombia

artikeln uppdaterades 23 januari 2024