Stöd till utredare

Välkommen på seminarium om adoption den 24 maj!
Mer information och anmälan

 

Adoptionscentrum har 50 års erfarenhet av internationella adoptioner. Det innebär bland annat att vi har stor kunskap om hur medgivandeutredningar tas emot i utlandet.

Vår förhoppning är att de erfarenheter vi samlat på oss genom åren kan komma till nytta för dig som arbetar med utredningar, och ge en inblick i hur kulturella och språkliga skillnader påverkar de beslut som fattas i de länder vi arbetar i.