Stödlinjen

Från och med den 23 februari inrättar Adoptionscentrum en stödlinje för adopterade och närstående till adopterade som känner oro och vill ställa frågor som väckts på grund av att internationella adoptioner uppmärksammats i media.

Adoptionscentrums kansli och förtroendevalda har mottagit många telefonsamtal och mejl från oroliga adopterade och adoptivföräldrar. Att som adopterad och adoptivfamilj mötas av de tidningsrubriker som cirkulerat kan väcka många frågor, känslor och oro. Flera har själva fått frågor av skolkamrater, kollegor, grannar och vänner - frågor som många gånger kan vara svåra att besvara.

Vi är starkt berörda av den artikelserie som publicerats i Dagens Nyheter (DN) om internationell adoption. Som medlemsförening värnar vi om våra medlemmar. Därför har vi öppnat en särskild stödlinje per telefon och mejl dit adopterade och deras närstående kan vända sig. Vi samlar våra resurser för att finnas tillhands för den som vill prata eller har frågor. 

Telefonlinjen är öppen kl. 9:30-12, måndag till fredag. De som svarar på stödlinjen är anställda med lång erfarenhet av internationella adoptioner och som i sin profession har stor erfarenhet av svåra och känsliga samtal. De är utbildade socionomer, terapeuter och beteendevetare, varav flera är själva adopterade. Frågor som kommit upp är bland annat hur man ska prata med sitt barn/sin tonåring om det som rapporterats om i media, tips på vem man kan hänvisa till om tonåringen vill prata med någon annan än sina föräldrar, hur rättssäkerheten ser ut vad gäller dagens adoptioner eller om man vill prata om sin egen adoption.

Vill du prata om din egen adoption eller är anhörig till någon som är adopterad är du välkommen att kontakta oss på stödlinjen:

Telefon: 08-587 499 01

Mejl: stodlinjen@adoptionscentrum.se

Telefonen är bemannad alla vardagar mellan 9.30-12.00.

 


 

Vill du ha fler tips på hur du pratar med ditt barn/ungdom om svåra händelser?

 

Rädda Barnen - Så pratar du med ditt barn om svåra händelser

Svenska Röda Korset - Så pratar du med barn i sorg och kris