Adoptionscentrums Facebook tillfälligt stängd

Sedan många år tillbaka har Adoptionscentrum haft en öppen Facebook-sida. Under våren 2020 gjorde vi en satsning på en mer aktiv sida då vi såg att det fanns ett behov av att belysa frågor som rör internationell adoption från olika synvinklar. Vi efterlyste teman från våra följare, vilket resulterade i intressanta inlägg från både privatpersoner och professionella. Vi fick mycket positiv feedback där det framkom att ämnena var aktuella och tänkvärda samt att sidan var uppskattad.  

I februari 2021 började Dagens Nyheter publicera en serie med adoptionskritiska artiklar. I samband med detta valde en handfull personer att bryta mot reglerna på vår Facebook-sida. De ägnade sig åt kritik, kränkande kommentarer och personangrepp på följare som hade andra åsikter än deras samt hängde ut anställda och ideellt engagerade inom Adoptionscentrum. Detta skapade en rädsla för att bli attackerad om man kommenterade inläggen på Facebook. Det skapade också en obehaglig ton som inte hör hemma i vår organisation.

I början av mars tvingades vi att tillfälligt stänga ner både Facebook-sidan och vårt nyöppnade Instagram-konto då situationen blev ohållbar.

Vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna öppna våra sociala mediekanaler igen.