Efter adoption

Här samlar vi information, tips och råd till dig som har adopterat. Vi vet att frågorna kan tidvis vara många - allt från den första tiden med återrapporter, funderingar kring anknytning och skolstart, till tonåren och vägen in i vuxenlivet då barnet behöver stöttning i sina funderingar om ursprung och identitet. Sidan är under uppbyggnad och kommer successivt att fyllas på med information. Har du tips får du gärna höra av dig på info@adoptionscentrum.se