Första gången du loggar in

För dig som loggar in för första gången

Du loggar in med ditt medlemsnummer, som består av sex siffror. Lösenordet vid första inloggningen är personnumret i formatet ååmmddnnnn.

OBSERVERA att man i ett par har varsitt medlemsnummer och att du måste para ihop rätt medlemsnummer med rätt personnummer.

Det nya lösenordet som du sedan väljer måste ha minst 7 tecken.

Kolla gärna att du har en registrerad korrekt e-postadress vid första inloggningen. I ett par måste man ha varsin unik e-postadress.

Problem med inloggningen?

Om du inte lyckas logga in kan det bero på:

  • att du inte har rätt medlemsnummer I ett par har mannen vanligen det lägre och kvinnan det högre numret. Om mannens nummer börjar på 1 så börjar kvinnas på 2 (detta gäller de som har äldre medlemsnummer)
  • att personnumret inte finns inlagt i Adoptionscentrums registersystem
  • att du väljer ett nytt lösenord som är för kort
  • att vi har tillfälliga tekniska problem med inloggningen

Glömt lösenordet?

Om du loggat in tidigare på webben, bytt till eget lösenord och sedan glömt bort detta, klicka på "Glömt lösenord", så skickas information till e-postadressen du angivit på Min Sida.

(Det kan ta tid innan mailet kommer, har du inte fått det inom ett dygn, kontakta kansliet - se nedan.)

Misslyckas du med inloggningen fem gånger låses kontot (Detta gäller inte vid första inloggningen med personnumret.) och du måste kontakta kansliet, se nedan. 

Du loggas automatiskt ut om du är inaktiv i mer än 30 minuter.

Har du problem med inloggningen är du välkommen att kontakta kansliet via e-post till info@adoptionscentrum.se Ange namn, förnamn samt medlemsnummer i mailet.

OBS! Har du loggat in på den gamla hemsidan (före 2010) så gäller INTE den inloggningen här!