Medlemsförmåner

Som en av drygt 4 000 medlemsfamiljer får du förutom härlig gemenskap även en rad förmåner. Välkommen att gå med!


Medlemskap i en lokalförening

Adoptionscentrum är uppdelat i 22 aktiva och spännande lokalföreningar som anordnar mängder av aktiviterer.


Medlemstidning

Fyra gånger om året ger vi ut vår tidning Att adoptera. I den kan du läsa intressanta artiklar och gripande skildringar som berör adoption och vår medlemsverksamhet.


Barnförsäkring

I adoptionsavgiften ingår en barnförsäkring under två år.


Min sida

När du loggar in som medlem får du tillgång till vår medlemsportal Min sida.

Här finns:

  • Medlemstidningen digitalt
  • Kölistor och Barn söker familj
  • Detaljerad information och instruktioner rörande ditt adoptionsärende.
  • Nyheter om ditt land
  • Råd och stöd
  • Information om röttersökning och återresor
  • Förbundsstyrelsen informerar
  • FS Svarar