Biblioterapeutisk bokcirkel - adoption

Torsdag, 17 Oktober 2019, 18:00 - 20:30 Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12N

Läs, träffas och diskutera! I samarbete med Sanna Magnusson startar vi en bokcirkel i ämnet adoption. Nedan information om hur hon tänkt sig cirkeln.

Hej!

Jag heter Sanna Magnusson och är en litteraturälskande socionom, adopterad från Jakarta,Indonesien. Jag har tagit en paus från socionomyrket och arbetar sedan flera år tillbaka i en bokhandel. Jag skriver en hel del och har gått författarutbildningen på Biskops Arnös folkhögskola. I höst kommer jag för första gången vara ledare för en biblioterapeutisk bokcirkel, där vi läser skönlitterära böcker, romaner och diktsamlingar, som på olika sätt berör adoption.

Vi läser en bestämd bok till varje cirkeltillfälle och samtalar om innehållet.Tillsammans reflekterar vi över vad boken får oss att känna, där inga känslor är rätt eller fel.Vi diskuterar exempelvis om det är någon mening i texten vi känner extra starkt för och vad vi kommer att bära med oss av texten.

Att göra biblioterapeutiska läsningar handlar om att dela varandras upplevelser av texten. Biblioterapi kan ge Dig nya insikter, nya perspektiv, personlig utveckling och ett ökat välbefinnande.

Bokcirkeln riktar sig till adoptivföräldrar och till vuxna adopterade. Det kommer vara tre cirkeltillfällen under hösten och ett avlutande tillfälle i vår.

Längden kommer vara 2 timmar – 2,5 timmar beroende på antalet deltagare.

Biblioterapi är relativt nytt i Sverige men har funnits länge i USA, Storbritannien, Frankrike,Tyskland och Finland.

Nedan följer en lista på vilka böcker som vi läser inför varje tillfälle:

Träff 1: Bära barnet hem, Cilla Nauman, 2015

Träff 2: Blod är tjockare än vatten, Astrid Trotzig, 1996 (finns ej längre i tryck, lånas på bibliotek)

Träff 3: Gul utanpå, Patrik Lundberg, 2016

Träff 4: Kärleken och hatet, Mara Lee, 2018

Om ni har frågor går det jättebra att mejla mig på sanna_kasandini@hotmail.com

Varmt välkomna!

Sanna

 

Vi startar första träffen torsdagen 17 oktober kl. 18.00 i Studiefrämjandets lokaler Norrtullsgatan 12 N

Till dess ska du ha läst boken Bära barnet hem.

Träffarna därefter är den

14 november kl. 18:00

12 december kl. 18:00

16 januari 2020 kl. 18:00

 

Du lånar eller köper böckerna själv.

Det bjuds på fika. Meddela födoämnesallergier när du anmäler dig. 

Arrangör :  Adoptionscentrum Stockholm
Kostnad :  Gratis för medlemmar i Adoptionscentrum. Övriga i mån av plats 500 kr.
Sista anmälningsdag: 2019-10-15
Antal anmälda: 5
Avdelning:Stockholm Söder