Styrelsen i Adoptionscentrum Stockholm

Styrelsen 2019-20

Funktion    Namn

Ordförande

 

 

Jonas Andersson
070-667 68 69
jonas.andersson@acstockholm.se

Vice ordförande

 

Sophia Petersen 

 

Kassör

 

 

Helena Isaksson
helena.isaksson@acstockholm.se

 

Ledamöter

 

Annika Elgeryd (utbildning)

Martin Värnlid

 Suppleant    Lena Falk

 

 

Valberedning:
Helén Falkenström (sammankallande), Charlotte Fay Kendel, Anders Naeselius och Catharina Ericson Ulfves. .