Barn med särskilda behov

Adoptionscentrum Stockholm Söder har de senaste åren haft en satsning på stöd till familjer och barn med särskilda behov.

Så här skrev vi för tre år sedan:

"Genom ett fördjupat samarbete med Gunilla Cederholm Wilhelmsson, familjeterapeut vid Adoption & Familjekompetens, Lainio Centret, tar vi inom AC Stockholm Söder ett krafttag för att hjälpa och stödja den här gruppen barn/ungdomar och deras föräldrar. Vi kommer att inrikta oss både på gruppen barn med neuropsykiatriska svårigheter och barn med i förväg kända speciella behov (special needs-barn). Med speciella behov menar vi barn med huvudsakligen fysiska/medicinska svårigheter men även sk FAS-barn och barn med koncentrationssvårigheter utan diagnos."

Vi har under den här perioden genomfört samtalskvällar, specialanpassade helgutbildningar och temadagar.

I och med samarbetet med Gunilla och Adoption & Familjekompetens så har vi även kunnat erbjuda ytterligare aktiviteter i extern regi:

• Stödinsats/behandling för enskilda familjer som ingått i den grundläggande helgutbildningen.
• Möjlighet till telefonkontakt/telefonstöd.
• Familjeläger förlagd i Lainio samt i Uppland där de som deltagit i helgutbildningen ges företräde.
• Konfirmationsläger veckan efter midsommar för ungdomar med neurodiagnoser förlagd till Lappland.
• Mammagrupp/samtalsgrupp för uttröttade mammor.
• Pappagrupp /samtalsgrupp för uttröttade pappor.
• Pappa/barn helg förlagd till Björklinge samt en förlagd i Lainio

Allt eftersom det finns behov så kommer vi att fortsätta satsningen. Mer information kommer i så fall att publiceras i nyhetsbrev och medlemsbladet Söderbarn. Vill du ha den absolut senaste informationen först så rekommenderar vi att du även anmäler dig till vårt speciella nyhetsbrev för special needs. Se mer information om det under den fliken.

Arnes listor

I samband med vår temadag om barn med särskilda behov i oktober 2010 kunde vi presentera Arne Johanson, barnortoped vid Kärnsjukhuset i Skövde och specialist på klumpfötter. Arne har sammanställt en lista på bra webbsidor i ämnet som vi delar med oss på den här särskilda länksidan. Arne är verksam inom Adoptionscentrum Skaraborg och du kan även kontakta honom på ac.ortoped@telia.com.