Kontakt

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för adopterade och adoptivföräldrar. Det finns 23 lokala avdelningar i landet.

AC Stockholm är landets största lokala avdelning. Vi är mycket aktiva och arrangerar kurser, ordnar aktiviteter, utbyter erfarenheter och påverkar samhället i frågor som berör adoption.

Så här kontaktar du oss

e-post    info@acstockholm.se
Telefon   Jonas Anderson, ordförande
070-667 68 69

Postadress

 

 

 

Adoptionscentrum Stockholm 
c/o Helena Isaksson
Halmvägen 21
125 33 Älvsjö

Twitter   www.twitter.com/acstockholm
Facebook   www.facebook.com/acstockholm
Nyhetsbrev   www.acstockholm.se
Söderbarn   soderbarn@acstockholm.se

 

Kontaktpersoner

 

 

 

Sophia Petersen

Bistår gärna som stöd i frågor om återresor och frågor kring att ha kontakt med den biologiska familjen. Gjorde röttersök med hjälp av Adoptionscentrum för några år sedan. Är adopterad från Sydkorea. 

sophia.petersen@acstockholm.se

 


Emma Sahrin

Har adopterat från Afrika och är ytterst påläst om deras system och hur det fungerar med att vistas under en längre period i landet. Kan bistå med hjälp inför adoption av äldre barn samt välja att vara öppen för att adoptera barn med särskilda behov. Att vara pilotfamilj/adoptera från pilotland samt adopterade barn i förskolan. 

emma.sahrin@acstockholm.se


Anders Naeselius

Bistår med stöd kring ansökningsprocessen. Är själv i ansökningsprocess. 

anders.naeselius@acstockholm.se


Helen Falkenström

helen.falkenstrom@acstockholm.se


Jonas Andersson

Ordförande och pappa till två barn (18 och 20 år).
Telefon 070-667 68 69
jonas.andersson@acstockholm.se